Uinteressant avvikskurs

Ingen i ledelsen i Kongsberg kommune deltok da Fagforbundet inviterte til kurs om registrering av avvik i blant annet pleie og omsorg.

Kurset ble holdt av Fylkeslegen i Buskerud. Både rådmannen og resten av ledelsen i Kongsberg kommune var innvitert.

- Når vi fikk klarhet i når vi kunne holde kurset, så tok Fagforbundet kontakt med rådmannen og resten av ledelsen i kommunen. Vi fikk bare svar fra barnehagtjenesten om at de ikke ønsket å delta, sier tillitsvalgt i Fagforbundet Irene Thorberg.

Mangelfull avviksrapportering

Gjennom NRK har det i dag blitt kjent at avviksrapporteringen i pleie- og omsorgstjenesten i Kongsberg er svært mangelfull. En kontroll Fylkeslegen har gjort i hjemmesykepleien i Hvittingfoss i høst, viser at det ikke ble levert noen avviksmeldinger i det hele tatt.

Fagforbundet har vært kjent med forholdene, og tok i september initiativ til et kurs for å bedre rapporteringen. Men rådmannen sier hun er ukjent med kurset, tross invitasjonen som Fagforbundet skal ha sendt ut.

- Jeg kjenner ikke overhodet til verken kurset eller innvitasjonen. At Fagforbundet tok initiativ til et kurs om registrering av avvik i pleie og omsorg er en kjempe god idè, sier rådmann i Kongsberg kommune Astrid Sommerstad.

- Leit at ingen ville delta

Fylkeslegen i Buskerud tok nylig en stikkprøve i den hjemmebaserte omsorgen i Hvittingfoss og konkluderte med at det manglet hundrevis av avviksmeldinger. Fagforbundet er svært skuffet over at ingen fra kommunens ledelse tok seg tid til å være med på kurs.

- Jeg synes det er veldig leit at ingen vill delta. Nå har vi lagd rutiner for hvordan avvik skal registreres i pleie og omsorg. Da er det også viktig at både ansatte og ledere lærer hvordan de skal skrive avviksmeldinger og hvordan rutinene skal følges, sier Thorberg.