Uforsvarlig pasientoppfølging på SØ

Fylkesmannen mener Sykehuset Østfold brøt Spesialisthelsetjenesteloven da en pasient ikke ble fulgt godt nok opp. Pasienten ble lagt inn på akuttposten i fjor, og trengte både psykiatrisk og somatisk behandling. Men ingen klinisk undersøkelse ble gjort, og pasienten ble heller ikke fulgt opp senere. Disse avvikene førte til økt risiko for senskader, og for at fysiske skader ikke ble oppdaget tidlig nok, mener fylkeslegen.