Hopp til innhold

Uaktuelt med utsettelse

Nedleggingsprosessen av Aker sykehus fortsetter til tross for Oslo bystyres krav om timeout.

Aker sykehus

Helse Sør-Øst kommer ikke til å utsette nedleggelsesprosessen av Aker sykehus.

Foto: Ingrid Vestre Haram

Forslaget om å legge ned Aker er en konsekvens av tidligere vedtak om å overføre store deler av pasientene til Ahus.

Oslo bystyre har krevd at overføringen av de siste groruddalspasientene, de fra bydel Alna, stilles i bero. Bystyret vil vente til erfaringene med Grorud og Stovner er evaluert. Pasientene fra disse to bydelene ble tvangsflyttet i 2004, og bydelsoverlegene er svært misfornøyd med tilbudet befolkningen får på Ahus.

Uaktuelt med utsettelse

Oslo Universitetssykehus har ikke myndighet til å innfri kravet om timeout. Men deres overordnede, Helse Sør-Øst, anser en utsettelse som uaktuelt.

- Tidsplanen om flytting ligger fast. Vi vil bruke gjennomgangen til læring og til å sikre at overflyttingen av Alna skjer på en så god måte som mulig, sier viseadministrerende direktør Bård Lilleeng.

Må gå gjennom erfaringene

Kravet fra Oslo bystyre vil altså ikke få noen betydning for nedleggelsen av Aker som lokalsykehus. I stedet kan det føre til at Ahus skjerper seg, hvis det er nødvendig.

- Ahus må nå ha en erfaringsgjennomgang med de to oslobydelene de har ansvaret for. Da vil det komme frem om tilbudet er like godt som vi tror det er, sier Lilleeng.

Han legger også til at Helse Sør-Øst forutsetter at Ahus vil bruke lærdommen fra gjennomgangen til å legge til rette for en god prosess for å ta imot befolkningen fra Alna.

- Jeg vil imidlertid presisere at vi har ingen grunn til å tro at ikke dette tilbudet er fullt på høyde med tilbudet som befolkningen i Helse Sør-Øst ellers får, sier Lilleeng.

32.000 protestunderskrifter

Nedleggingsprosessen betyr at overføringen av de siste pasientene fra Groruddalen til Ahus skjer som planlagt innen utgangen av året.

Torsdag ble over 32.000 protestunderskrifter gitt til helsedepartementet.