Trues med sparken

Barnevernsansatte kan få sparken fordi de varslet om kritikkverdige forhold.

Flere ansatte i barnevernet i Oslo trues med sparken etter at de i sommer varslet bystyret om kritikkverdige forhold på jobben.

I et brev til bystyrepolitikere skrev fire barnvernsansatte blant annet at tilbudet for voldsutsatt ungdom i Oslo er altfor dårlig og at det er for lite med kun ett akuttmottak.

Nå får de refs fra ledelsen i barne- og familieetaten for å ha brutt taushetsplikten.

Ivar Johansen

Ivar Johansen

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
– Feil med straff

Byrstyremedlem Ivar Johansen fra SV mener det er feil å straffe de ansatte.

– Det er viktige at ansatte i byen som sitter med kunnskap, som de mener man bør vite i saker som er til behandling, faktisk tar kontakt og forteller dette.

– Så er det slik at bystyret ganske regelmessig fra byrådets side får dokumenter av denne type som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Og det bør også være mulig for ansatte i kommunen å ta kontakt med øverste politiske ledelse i kommunen og kunne fortelle hva de har å si, sier Johansen.

Se også: