Hopp til innhold

Tror det blir beredskapssenter her

Østfoldpolitikere jobber for at et felles beredskapssenter skal ligge på Rygge.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Fylkesordfører Ole Haabeth tror Rygge vil ha beredkapssenter for mange yrkesgrupper på Rygge innen få år.

– Vi jobber intenst for at Rygge skal bli et beredskapssenter, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Torsdag behandler Stortinget terrormeldingen, der det blant annet understrekes behovet for et felles beredskapssenter på Østlandet.

Nedlagte områder

Terrormeldingen peker på at forsvarets nedlagte områder egner seg til øviningsarena for nødetater og samarbeidspartnere. Oslo er nevnt som en het kandidat til et beredskapssenter.

– Det er en så god idè og Rygge ligger så sentralt i forhold til store befolkningsgrupper. Det er lett å komme til og arealene er tilrettelagt. Det vil være synd for nasjonen om man ikke benytter seg av det, sier han.

Haabeth tror et slikt senter vil ligge på Rygge om få år.

– Jeg tror at det om ikke en alt for fjern fremtid vil vi få et slikt senter på Rygge, sier han.

Etter det NRK erfarer er det området nær den sivile flyplassen som peker seg ut, fordi det da vil være mulig å øve på flyplass-relaterte situasjoner. Haabeth forteller at det nå presses på fra flere hold.

– Vi jobber mot flere departementer og mot Stortinget. Vi jobber realtivt intenst med det, avslutter han.