Trafikkulykke ved Ellingsrud

En trailer har kollidert mot en personbil på E6 utgående ved Ellingsrud i Oslo. Nødetatene er på vei til stedet.