Trafikkulykke på E6

Det har vært en trafikkulykke med to biler involvert på E6 sydgående ved Eidsvoll. Nødetatene er på vei til stedet. Det skal være noe vanskelige kjøreforhold i området.