Trafikkulykke - person fastklemt

Fem til seks biler er involvert i en trafikkulykke ved på E6 sydover ved avkjøringen mellom Mogreina og Hauerseter. En person sitter fastklemt. E6 sydgående ved Mogreina er stengt og trafikken blir dirigert over på gamle E6 sydover fra Mogreinakrysset