Tomtefesteloven er grunnlovsstridig

Den nye tomtefesteloven er i strid med Grunnloven. Det slår Oslo tingrett fast, etter en strid om festeavgiften for et boligsameie på Ullern.

Sameiet Øvre Ullern Terrasse
Foto: Terje Christiansen / NRK

Grunneierens advokat, Toril Grimsvang Kjøllesdal sier dommen er oppsiktsvekkende.

- Jeg ble ikke overrasket over resultatet ut fra jussen, men ble overrasket over at dommeren hadde guts nok til å avsi en slik dom. Det er jo oppsiktsvekkende.

- Loven må endres

Hun mener tomtefesteloven nå må endres.

- Dommen vil få den prinsippielle betydning at man på sikt må revidere loven slik at man får en annen lovbestemmelse her, sier Grimsvang Kjøllesdal.

Sameiet Øvre Ullern Terrasse ønsket å forlenge en 50 år gammel festeavtale, der avgiften er langt lavere enn dagens tomteverdi skulle tilsi.

Tilbakevirkende kraft

Dette gikk grunneieren ikke med på, og gikk derfor rettens vei.

Grunneieren har ment at tomtefesteloven fra 2004 gir beboerne en slik rett, men samtidig at dette strider med Grunnloven der det heter at ingen lover kan gis tilbakevirkende kraft.

Dessuten sier Grunnloven at man har rett til full kompensasjon dersom staten gjør krav på privat eiendom.

Vil gi dyrere festepriser

Oslo tingrett slår fast at grunneieren har rett og at festerne i sameiet på Øvre Ullern ikke har rett til forlengelse av kontrakten på samme vilkår som før.

Dommen kan gi de som fester tomt en langt høyere festeavgift enn i dag, sier advokaten til grunneieren, Toril Grimsvang Kjøllesdal:

- Det vil være avhengig av hvilken pris man kommer til at eiendommen har. Så må man finne en avkastningsrente av prisen man kommer til som er tomteverdien, sier Grimsvang Kjøllesdal.

Norges lover
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX