Tømmer MS Hamen for olje

Det norske skipet MS Hamen skal onsdag tømmes for olje.

M/S Hamen
Foto: Rainer Prang / NRK

Den svenske kystvakten undersøkte skipet tirsdag og fant omkring 28,5 kubikkmeter olje i maskinrommet. Denne oljen fantes ikke der forrige gang skipet ble undersøkt.

Les også:

Kan synke

Hamen ligger og ruster på svensk side av Iddefjorden, og det er fare for at skipet kommer til å synke i nær framtid.

Oljen som finnes ombord i skipet renner foreløpig ikke ut i fjorden, men den svenske kystvakten tror det er en overhengende fare for at oljen skal begynne å lekke ut.

Allerede i dag skal derfor oljen pumpes over i Kustbevakningens miljøvernsfartøy. Regningen blir sendt til den norske stiftelsen som eier Hamen.