Tomme pulter ved skolestart

Hver høst er det skolebarn som ikke møter opp til skolestart fordi foreldrene har tatt barna med til utlandet, uten å melde fra til skolen. Det skaper problemer både for skolen og for barna.

Tomme pulter

Lærerne møter flere tomme pulter ved skolestart. Foreldre unnlater å søke om forlenget ferie for barna sine selv om de vet at de ikke rekker skolestart.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Det er morgen ved Wennersborg skole i Kongsberg. De aller fleste elevene var på plass til skolestart på mandag, men ikke alle. Rektor Berit Fondsdal har fremdeles noen tomme pulter.

Berit Fondsdal

Rektor Berit Fondsdal ved Wennersborg skole tar en alvorsprat med foreldrene til elever som uteblir fra skolen på grunn av lang ferie.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– På mandag manglet vi fem elever. Da tok læreren kontakt med foreldrene og fant ut hvor elevene befant seg. Dette er saker hvor foreldrene ikke har søkt om ekstra ferie for barna sine, forteller Fondsdal.

– Det skjer hvert år. Foreldre forteller at de ikke har bestilt hjemreise fra ferien. Da forteller læreren til foreldrene at jeg som rektor vil ha en samtale med dem når de er tilbake i Norge.

– Hvilke konsekvenser får dette?

Det skjer hvert år. Foreldre forteller at de ikke har bestilt hjemreise fra ferien, og elevene uteblir.

Rektor Berit Fondsdal

– Det betyr jo at elevene ikke får de skoledagene de skal ha i løpet av året. Det er skoleplikt i Norge, så vi vil unngå fravær av denne typen. Og når det gjelder de samme elevene over flere år, så blir vi bekymret, sier rektoren.

Wennersborg skole

Denne uken var det fem elever som ikke dukket opp til skolestart ved Wennersborg skole i Kongsberg.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Dersom barn blir borte over lang tid, en eller to måneder, kan skolene kontakte NAV. Da kan barnetrygden bli stoppet.

Det er ikke bare Kongsberg som opplever at elever ikke møter til skolestart. Undervisningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal, er også godt kjent med problemet.

– Dette er en kjent problemstilling, men vi har ikke en god oversikt over hvor ofte det skjer på de ulike skolene. Dersom barnet ikke møter på skolen etter tre dager, tar vi kontakt med foresatte. Og dersom barnet ikke dukker etter fire uker, skriver vi eleven ut av skolen etter å ha sjekket folkeregisteropplysninger.