Tollvesenet frykter farlig sprit

Tollvesenet frykter at en ny bølge med livsfarlig smuglersprit igjen strømmer inn i Norge.

Video nsps_upload_2009_11_12_19_26_50_321.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

På to måneder har tollerne beslaglagt like mye sterk smuglersprit som de har gjort de siste sju årene.

På to måneder har tollerne beslaglagt like mye sterk smuglersprit som de har gjort de siste sju årene.

Smuglerne har igjen begynt å smugle sprit i store mengder over grensen. På Svinesund stanset tollerne en polsk trailer for kort tid siden. Den inneholdt 10.000 liter smuglersprit.

– Dette er det tredje beslaget så langt i år. Det er det største beslaget siden 2002 og siden metanolsaken, sier kontorsjef ved Tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen.

Inneholdt isopropanol

I tollvesenets laboratorium har de slått fast at spriten er farlig. Denne gangen var det ikke metanol - men spriten inneholder isopropanol - som blant annet finnes i spylervæske

– Du blir sjuk hvis du drikker det, sier Tollvesenets underdirektør, Mona Bekkemoen.

20.000 liter sterk sprit er beslaglagt de siste to månedene og tolldirektør Bjørn Røse er bekymret for at livsfarlig metanol er på vei inn i det norske markedet igjen.

Frykter dødsfall

– Det var slik det begynte i 2002. Tollvesenet gjorde da store alkoholbeslag på kort tid. Så dukket etter hvert metanolspriten opp og vi fikk 18 dødsfall i Norge. Vi frykter at folk begynner å glemme metanolsakene fra 2002. Vi frykter at man igjen begynner å kjøpe smuglersprit og vi frykter dødsfall, sier han.

Den farlige spriten kommer fra Øst-Europa og de siste beslagene er gjort i polskregistrerte kjøretøy.

Ved grensen er tollerne godt forberedt, for markedet blir bare mer attraktivt for de som smugler illegal sprit - snart er det jul.