Togstans etter kobbertyveri

Store deler av Vest-Sverige uten tog tirsdag.

Strömstad jernbanestasjon

STILLE PÅ STASJONEN. Kobbertyverier skapte problemer for togtrafikken i Vest-Sverige. På Strömstad stasjon (bildet) var det stille i morgentimene tirsdag.

Foto: Rainer Prang / NRK

Omfattende kobbertyverier fra signalanleggene langs jernbanen ved Stenungsund førte til full togstans flere steder i Vest-Sverige i morgentimene tirsdag, melder SJ.

Natt til tirsdag er det stjålet kobber ved Marieholmsbron i Göteborg.

Dette medførte store tekniske problemer og signalfeil, som igjen utløste store forsinkelser for Västtågen på strekningen Göteborg–Uddevalla–Strömstad.

Flere tog ble også innstilt, som følge av signalfeilene, melder SJ.

Les også:

Farlige kobbertyverier

Også i Norge har tyverier av kobber vært et økende problem i en årrekke.

Tyveriene har ført til at tusenvis av togpassasjerer har opplevd forsinkelser og innstilte tog.

Jernbaneverket har enkelte år blitt frastjålet kobber for flere millioner kroner.

Det er høye råvarepriser på kobber, som fører til at bander går drastisk til verks langs skinnegangene, og fjerner vitale ledninger.

Det er ingen ufarlig "jobb" å fjerne kobberledningene. Ledningene ligger sammen med høyspentledninger, som fører 16 000 volt.

Til sammenligning er det 230 volt i en vanlig stikkontakt.

Les også:

Montering nye kabler

NYE KABLER STJELES IKKE. Østfoldbanen har vært brukt til å teste ut kabler som ikke er så attraktive for kobbertyver.

Foto: Randi Folke-Olsen / Jernbaneverket

Tyverier tvang fram nye løsninger

Å rydde opp etter kobbertyvene koster store beløp, ressurser og tid, foruten forsinkelsene og irritasjonen som oppstår.

Jernbaneverket har måttet bruke mye penger på å kjøpe inn nye kabler, og tiden det tar å hyre inn eksterne entreprenører eller bruke egne mannskaper på å erstatte stjålne strømkabler er også kostbar.

Derfor har tyveriene tvunget fram forsøk med nye strømkabler langs sporet i Østfold, noe som har vist seg å være vellykket.

De nye kablene har et annet plastdekke rundt, som er så vanskelig å klippe av at det trengs spesialverktøy. Tyvene har holdt seg unna de nye kablene, og nå vil Jernbaneverket bytte ut mer.

Slike kabler har ikke vært testet i Norge før, også liten grad i Europa.