Tatt på fersken da han knuste rødlistede måkeegg

En mann i 60-årene er dømt til 16 dager betinget fengsel, og må betale 10 000 kroner etter å ha knust egg fra rødlistede måkearter.

Mannen som knuste de rødlista måkeeggene ble tatt på fersk gjerning.

FERSKET: Mannen i 60-årene som knuste de rødlista måkeeggene ble tatt på fersk gjerning.

Foto: Per-Arne Johansen / Per-Arne Johansen

Mannen, som ble dømt i Heggen og Frøland tingrett, skal ha knust mellom 11 og 15 måkeegg. Minst tre av eggene var fra fiskemåke, og minst åtte fra hettemåke. Begge arter på Rødlista til Artsdatabanken.

Han har vedtatt dommen, og den er nå sendt inn til godkjenning, forteller politiadvokat Elisabeth Rastad.

Oppdaget av forbipasserende

Det var i mai at fylkesbiolog i Østfold, Atle Haga, var ute ved Rødenessjøen for å kartlegge antall hekkende måkefugler i området. Da så han en mann på en holme ved Sluseporten Båtcafe i Ørje med en kjepp i hånda.

– Plutselig så jeg at han begynte å hakke ned i bakken samtidig som at alle måkene fløy over han og skrek, da forsto jeg at han knuste måkeegg, forteller Haga.

Fylkesbiologen sto et par hundre meter fra holmen hvor mannen knuste eggene, og så gjerningsmannen i aksjon gjennom en kikkert. På grunn av avstanden fikk han ikke stoppet mannen før det var for sent.

Da mannen hadde dratt fra stedet gikk de for å se hvor stor skade som hadde skjedd eggene.

VASSET OVER: Da mannen hadde dratt fra stedet gikk kollegene for å sjekke tilstanden til måkeeggene.

Foto: Per-Arne Johansen / Per-Arne Johansen

Rødlistede arter

Fiskemåken er fredet og har status som nær truet og hettemåke har status som sårbar på Rødlista til Artsdatabanken. Mannen ble dømt etter brudd på Naturmangfoldloven for å ha påført viltlevende dyr og deres reir unødig skade.

Biolog Rune Aae ved Høgskolen i Østfold bekrefter at både fiskemåken og hettemåken er blant de måkeartene som sliter mest i Norge.

– Forstyrrelser ved reirene er en viktig grunn til at måkene har havnet på rødlista. Det viktigste vi kan gjøre for å øke bestanden er å rett og slett holde oss unna reirplassene deres, forteller Aae.

– Må tåle måkeskrik

Haga forteller at han ikke har opplevd noe lignende, men at det tidligere ikke var uvanlig at folk forsøkte å redusere måkebestanden.

Slik så det ut etter at mannen hadde knust opp mot femten måkeegg

KNUST: Slik så det ut etter at mannen hadde knust opp mot femten måkeegg.

Foto: Bjørn Aksel Bjerke

– Når du velger å bo nær sjøen så må du tåle måkeskrik. Vi kan ikke styre hva vi skal og ikke skal ha i naturen, men vi kan bestemme hvor vi bosetter oss. Måker er en viktig del av faunaen vår, fastslår fylkesbiolog Haga.

Historien endte til slutt godt for måkene på holmen i Ørje.

– De fikk hekket et nytt kull og det er masse måkeunger der nå, men hadde han ikke blitt stanset fra å gjøre det igjen ville de kanskje ikke fått noen måkeunger i år, avslutter han.