Tar selvkritikk for hemmelighold

Politikere i Drammen legger seg flate etter hemmeligholdet rundt First House-saken og planene om utbygging på Marienlyst.

Folkemøte om åpenhet i Drammen.

Det var stort engasjement på folkemøte om åpenhetskultur i Drammen onsdag kveld.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi ser at vi på noen områder kan gjøre det bedre, mens på andre områder går det fremover.

Det sa rådmann i Drammen kommune Osmund Kaldheim etter folkemøtet om åpenhet i Drammensbiblioteket onsdag kveld.

Folkemøte om åpenhet

Åpenhet og hemmelighold var temaer som trakk over 300 til folkemøte i Drammen.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Det var en fullsatt sal som fulgte debatten, hvor blant annet Masud Gharahkhani (Ap), Martin Kolberg (Ap), Drammensordfører Tore Opdal Hansen(H) og Venstres Ulla Nordgarden var i panelet.

Panelet høstet både applauser og sterke reaksjoner fra publikummerne som fulgte spent med på debatten rundt hvorvidt Drammen kommune praktiserer en åpenhetskultur eller ikke.

Gikk du glipp av onsdagens direktesending, kan du se debatten her.

Hemmelighold

Bakgrunnen for møtet var diskusjonen om kommunens åpenhet blant annet i forbindelse med håndteringen av den mye omtalte First House-saken, og arbeidet med en mulig utbygging av Marienlyst.

Flere har hevdet at det har foregått skjulte prosesser, og at flere dokumenter i sakene har blitt holdt tilbake av Drammen kommune.

Rådmann Kaldheim la seg flat for kritikken på onsdagens møte.

– På noen områder så har vi hatt en diskusjon hvor noen har ønsket at sakene skulle vært bedre opplyst. Vi tar naturligvis til oss at vi må bli bedre til å opplyse om sakene slik at folk kan danne seg en mening.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Åpenhetsdebatt Drammen

Politikere og rådmann tok selvkritikk for lite åpenhet i blant annet planene om en eventuell Marienlystutbygging.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Vil endre praksis

En av de konkrete sakene som ble adressert på møtet var flere dokumenter og e-poster i forbindelse med First House saken som ble vedtatt unntatt offentligheten av Drammen kommune. Drammens Tidende og Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani klaget den gang inn vedtaket og fikk medhold av Fylkesmannen.

Kaldheim sier at de i fremtiden vil endre praksis på dette området.

– Vi har hatt møter om hvordan vi skal håndtere saker som det kan være aktuelt å unnta fra offentlighet. Der har vi diskutert med fylkesmannen, og våre folkevalgte har gitt klart oppdrag til rådmannen om å være særdeles forsiktig med å unnta saker. Det vil vi selvfølgelig følge og på det området så vil vi endre praksis.

– Ytringsfrihet er en selvfølge
Rådmann Osmund Kaldheim i Drammen kommune.

Rådmann Osmund Kaldheim i Drammen kommune.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Et annet tema som ble tatt opp spesielt av Drammens Tidende var en fryktkultur de opplever hos kommunens ansatte. De viste til eksempler der ansatte er redde for å tale sin egen arbeidsgiver imot i frykt for represalier. Kaldheim svarte på bekymringene og beskrev dette som trist.

– Sånn skal vi ikke ha det. Ansatte skal være trygge på at de kan ytre seg og delta i en debatt.

Allikevel understreker Kaldheim at de flere steder også lykkes med å være åpne, og karakteriserer penheten i kommunen som generelt god.

– Det er min oppgave som rådmann å sørge for at man får kunnskap til å ta stilling til saker, det er ikke rådmannens oppgave å delta i den politiske debatten. Når vi får frem sakene på en god måte, og det skaper debatt, så der det ut som at vi har lyktes.