Hopp til innhold

Tapte koronasøksmål

Et treningssenter i Oslo har ikke nådd fram i retten med søksmål mot staten.

De gikk til sak fordi de måtte holde koronastengt og krevde inntil 400 00 kroner i erstatning for tapt inntekt.

Borgarting lagmannsrett finner det klart at virksomheten inkludert personlige trenere var under covid-19-forskriftens definisjon av «treningssentre».

I stedet for å få erstatning, måtte senteret betale statens sakskostnader på 62.000 kroner.