Sykehusets tekniske hjerte

De som har ansvaret for at alt teknisk utstyr fungerer som det skal, får en helt ny hverdag på det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg.

Terje Gårdsmoen

Terje Gårdsmoen, som er direktør for teknologi og IKT ved Sykehuset Østfold Kalnes på plass i driftssentralen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

I en døgnbemannet driftssentral overvåkes alt teknisk utstyr.

– Her overvåkes alle de tekniske anleggene på sykehuset. Alarmer fra anleggene sendes hit. Driftsingeniørene kan agere på de alarmene, forteller Terje Gårdsmoen som er direktør for teknologi og IKT ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Det er alle slags tekniske innretninger som styres fra driftssentralen: blant annet varme og ventilasjon, brannalarm og lys. Det vil si alle store tekniske anleggene som overvåker og drifter hele bygget.

En dramatisk endring

På tavler i driftssentralen kommer alle alarmene og meldingene inn. På en annen tavle kommer arbeidsordre som beskriver hva som må gjøres.

– Dette er en dramatisk endring for oss. Vi er vant til å arbeide i et sykehus som er bygget for veldig mange år siden. Det har mange mekaniske anlegg. Her overvåkes alle de tekniske anleggene fra datamaskiner, det er et meget høyteknologisk sykehus, sier Gårdsmoen.

I driftssentralen får operatørene raskt og effektivt oversikt over alle hendelser i bygget. Sammen med vaktsentralen, der man overvåker byggets sikkerhet, er sentralen hjerte i driften av hele sykehuset.

Spennende å være med på

Terje Gårsmoen

Terje Gårdsmoen forteller at disse vognene blir fraktet rett til avdelingene med ubetjente vogner.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Vi er veldig heldige som har fått lov til å bygge dette sykehuset her i Østfold med disse anleggene. Det er spennende ut et faglig perspektiv, sier Gårsmoen.

Et annet spennende system er varemottaket. Varene kjøres inn i kjelleren og lastes over på trallerer. Disse blir hentet av ubetjente, automatiske vogner. Det ligger magnetstriper i gulvet, og ved hjelp av disse styres de ubetjente vognene fram til riktig avdeling på sykehuset.

Vognene på Kalnes kjøre selv.