Sykeshus får kritikk: – Til tider høy risiko for alvorlige feil på hjerteavdelingen

Sykehuset Østfold får kritikk av Fylkesmannen for uforsvarlige forhold ved hjerteavdelingen. – Dette er alvorlig, svarer sykehusdirektøren.

Sykehuset Østfold

Fylkesmannen mener at Sykehuset Østfold har brutt forsvarlighetskravet og at helsetjenestene ved hjerteavdelingen i perioder har vært uforsvarlige.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Nordens mest moderne sykehus ble det sagt da det nye sykehusbygget ble åpnet med kongelig snorklipping i november 2015. Men de siste årene har problemene stått i kø.

I april uttalte Pasientombudet at de var bekymret over tilstandene på sykehuset, etter at de hadde fått inn 60 klager på fire måneder. Samme dag valgte sykehusdirektør Just Ebbesen å trekke seg fra jobben etter lang tids press mot ledelsen.

Helge Stene-Johansen

Fungerende sykehusdirektør Helge Stene-Johansen tar tilsynssaken på alvor.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Nå har Fylkesmannen i Østfold konkludert med at behandlingstilbudet ved hjerteavdelingen i perioder gjennom 2017 har vært uforsvarlig.

Tilsynet viser at det over tid har vært høy risiko for at det kunne skje alvorlige feil på avdelingen.

– Sykehuset tar dette svært alvorlig. Det er alvorlig når Fylkesmannen sier at vi har brutt forsvarlighetskravet. Vi var for sene med å sette inn effektive tiltak for å bedre situasjonen, sier Helge Stene-Johansen, fungerende administrerende direktør i Sykehuset Østfold.

Det ble åpnet tilsynssak mot sykehuset etter en bekymringsmelding fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) i desember.

– Ville ikke varslet uten grunn

Gjennom året skrev de ansatte en rekke avviksmeldinger, der de rapporterte om flere større og mindre hendelser ved hjerteavdelingen.

I meldingene står det blant annet:

«Seksjonsleder melder om 10 vakante vaktlinjer, 27 nye sykepleiere som trenger opplæring, flere langtidssykemeldte og daglige klager fra medarbeidere om dårlig kompetanse.»

– Vi så at det gikk utover pasientbehandlingen. Vi ville ikke ha varslet uten grunn. Konklusjonen fra Fylkesmannen bekrefter den bekymringen vi har hatt, sier Anita Talåsen Granli, Norsk Sykepleierforbunds foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Østfold.

Manglet kompetanse

Problemene ved avdelingen bestod blant annet i vedvarende problemer med bemanning og mangel på nødvendig kompetanse.

– Det er ikke bra for pasientene i det hele tatt. Mange flotte sykepleiere har jobbet og jobber ved avdelingen. Men man bygger ikke kompetanse på et par måneder, det tar år, sier Granli.

Anita Talåsen Granli

Tillitsvalgt Anita Talåsen Granli forteller at flere var bekymret for sikkerheten til pasientene ved Sykehuset Østfold.

Ifølge tilsynsrapporten viste en oversikt over kompetansen til 38 ansatte på hjerteavdelingen, en tredjedel av de som jobbet der, at tre av dem hadde scopkompetanse. Scop-vakter har som hovedfokus å overvåke hjerterytme.

Ingen av de 38 hadde kompetanse på avansert hjerte- og lungeredning, mens to av dem manglet kompetanse på grunnleggende hjerte- og lungeredning.

– Uerfarne sykepleiere ble satt til å ta vare på de dårligste pasientene. I tillegg ble opplæring av nye ansatte gjort av de som knapt nok hadde jobbet der en måned selv. Det mente vi ikke var forsvarlig, understreker Granli.

I et notat til Fylkesmannen skriver sykehuset at de har planlagt en kartlegging av medarbeidernes kompetanse og opplæring i avansert hjerte- og lungeredning i løpet av 2018.

50 nye sykepleiere

Sykehuset Østfold opplyser mandag til NRK at de fleste ansatte på avdelingen har gjennomgått kursing på det nivået de skal ha.

Helge Stene-Johansen i Sykehuset Østfold sier at de også har tatt flere andre grep for å bedre forholdene på avdelingen.

– Vi har ansatt 50 nye sykepleiere, blant annet på hjerteavdelingen. Men det er ikke bare å ansette nye sykepleiere; det krever opplæring og økt kompetanse. Vi jobber med at de skal få den opplæringen som skal til.