Syke må vente på skyss i timesvis

Svært syke pasienter må ofte sitte flere timer på sykehuset mens de venter på transport hjem. - Sykeliggjøring, sier kreftsyke Anne Geelmuyden Vesje.

Anne Geelmuyden Vesje

Anne Geelmuyden Vesje

Foto: Østlandssendingen / NRK

Anne Geelmuyden Vesje har kreft og synes det er uverdig at de må bruke den dyrebare tiden sin til å vente lenge på taxi.

- Når man har fått beskjed om at man har begrenset tid så er det veldig destruktivt å bare stå der. Jeg vil bruke tiden min på å gjøre positive ting, være sammen med de jeg er glad i, leve så lenge som mulig som en frisk person, sier Anne Geelmuyden Vesje.

Ullevål sykehus som organiserer transport av pasienter i Oslo og Akershus beklager at mange må vente lenge, og skylder på økonomi og et vanskelig bestillingssystem i mange ledd.

Sykeliggjøring

De jobber med å forbedre systemet og håper at dette vil bedre situasjonen for pasientene. Når dette blir kan de derimot ikke svare på.

- Jeg føler meg umyndiggjort når jeg må stå der å vente på systemet. Dette er sykeliggjøring, sier Geelmuyden.

For at helse Sør-Øst skal spare penger planlegger og samkjører et kjørekontor reiser for pasienter til og fra sykehuset. De kan planlegge at opptil tre pasienter kjører i samme taxi. På grunn av dette kan pasientene forvente en ventetid på 45 minutter. Av og til kan pasienter bli sittende og vente i timesvis.

- 45 minutter er ganske lenge når man kanskje står med gråten i halsen, eller står og svaier litt på grunn av medisiner, sier Anne. 

Randi Wolff

Randi Wolff

Foto: Østlandssendingen / NRK

Klar belastning

Avdelingsleder for avdeling for strålebehandling på Ullevål universitetssykehus, Randi Wolff bekrefter den lange ventetiden og sier at systemet i dag ofte skaper frustrasjoner både for pasienter og ansatte.

- Det er klart det er en belastning. Spesielt for pasienter som har smerter eller føler ubehag i forhold til sykdommen. Også i forhold til å ha mottatt et vanskelig budskap så er det uheldig å bli sittende å vente i lang tid, sier Wolff.

Deler sjelden bil med noen

Anne har opplevd at skyssen ikke kommer til tross for at hun for sikkerhets skyld sjekker dagen før hun skal til sykehuset. Hun har opplevd å vente i timesvis på skyss hjem og hun har opplevd at drosjesjåførene kommer for å hente henne uten at hun skal til sykehuset. Og til tross for at hun alltid venter har hun svært sjelden opplevd å dele bil med noen.

- Jeg har hatt i underkant av 100 transporter det siste halvåret. Kun en gang kjørte jeg sammen med en annen mann. Så jeg forstår ikke at det skal være nødvendig.

Ting tar tid

Arild Østergård

Arild Østergård

Foto: Østlandssendingen / NRK

Divisjonsdirektør i prehospital divisjon på Ullevål Universitetssykehus, Arild Østergård, sier at de i dag ikke har krav om samkjøring innad i Oslo, men at det tar tid fordi alt skal gjennom systemet.

- Når det går opp mot tre kvarter før taxien kommer, er det dessverre den tiden det tar i forhold til å få registrert oppdraget, sier han.

Han forstår at det er vanskelig for pasienter å vente. De jobber nå med å få til at bestillingen skal gå direkte til taxi for å korte ned ventetiden for pasientene.