Svindlet til seg sosialstøtte

Paret lurte til seg 100.000 kroner - som de nå må betale tilbake. Begge fikk også betinget fengselsstraff.

Rettssal

Sarpsborg tingrett dømte de tiltalte for bedrageri.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Den 52-årige mannen og 40-årige kvinnen er i Sarpsborg tingrett dømt for å ha svindlet til seg sosialstøtte i perioden fra januar 2002 til september 2004.

Gikk til underhold av familien på seks

I løpet av denne perioden søkte de om sosialstøtte ved Sarpsborg sosialkontor en rekke ganger uten å oppgi at de hadde arbeidsinntekt.

De erkjente svindelen i retten og forklarte at de hadde gjort det fordi de strevde økonomisk.

Støtten gikk til underhold av familien på seks.

Retten la vekt på at saken var gammel

Retten bemerket at det saken var blitt gammel før den kom for retten.

Sarpsborg kommune anmeldte svindelen 11. august 2005, og den 40-årige kvinnen erkjente straffskyld for bedrageri i politiavhør 22. februar 2006.

Så gikk det et år før tiltale ble tatt ut, og den 52-årige mannen ble først avhørt i mai i fjor.

Retten fant derfor at kravet på rettergang innen rimelig tid var overtrådt.

Betinget fengsel og erstatning

Både mannen og kvinnen ble dømt til betinget fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år.

De to må også betale Sarpsborg kommune erstatning på 100.000 kroner.