Hopp til innhold

Legene er pålagt å rykke ut, men mangler blålys

Halvparten av landets legevakter har ikke uniformert legevaktbil. Legene må dra ut med alt fra privatbil til taxi og brannbil.

En sølvgrå Skoda utenfor Skien legevakt

LEGEVAKTBIL: Denne bilen brukes av leger som må rykke ut fra legevakta i Skien. Den mangler både stasjonært utstyr, uniformering, sirener og blålys.

Foto: Margit Åkre Reite

LEGEVAKTBIL: Denne bilen brukes av leger som må rykke ut fra legevakta i Skien. Den mangler både stasjonært utstyr, uniformering, sirener og blålys.

Foto: Margit Åkre Reite

– Du bryr deg om pasientene og er bekymret for dem, og vil hjelpe dem fortest mulig, men så har du ikke bilen til det. Jeg skulle gjerne hatt en bil som står utstyrt til enhver tid, sier Margit Åkre Reite.

Hun jobber som medisinsk ansvarlig ved Skien interkommunale legevakt.

Når alarmen går, er det ikke bare ambulansene som skal rykke ut for å hjelpe. Også legene ved legevaktene må ut og treffe pasienter, men det er ikke pålagt at kommunene har en legevaktbil.

Margit Åkre Reite

Medisinsk ansvarlig ved Skien Interkommunale legevakt, Margit Åkre Reite.

Foto: Sindre Åkre Reite

I Skien har de en kommunal bil som kan brukes, men den er ikke uniformert, har ikke blålys og er ikke utstyrt med medisinsk utstyr.

Reite har opplevd at mangelen på sirener og blålys gjør at de ikke kommer raskt nok fram.

– Nå bruker legene sin egen bil. De som ikke har sertifikat får med seg en sykepleier på hjemmebesøk.

Hun mener det er for diffust hva som kreves av kommunene.

Over halvparten mangler uniformert bil

Legevakten i Skien betjener over 60.000 mennesker i fire kommuner. Reite tror legevaktbiler og mulighet til å dra mer hjem til pasienter bedrer helsetjenesten for innbyggere.

– Jeg tror det er fremtiden, og jeg tror at for at kommunene skal ta det ansvaret må kommunene ha klarere føringer.

Fagsjef for helse i Skien kommune, Ove Myklemyr skriver i en e-post at de ikke har planer om å kjøpe inn utrykningskjøretøy. Han mener det er godt nok med bilen de har nå.

Dersom det kommer initiativ fra sentralt hold evt. endringer i forskriften så vil vi selvfølgelig se på dette og gjøre nødvendige endringer, skriver han videre.

Noen steder er legevakt og ambulansetjenesten samordnet, da kan legen være med ambulansen. Men slik er det ikke over alt.

De senere årene har stadig flere legevakter fått en legevaktbil. Men over halvparten av landets 168 legevakter mangler uniformert legevaktbil, viser tall fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Totalt oppgir 60 prosent at de har en bil å bruke til å rykke ut.

Les også: AMK i Oslo sliter fortsatt: – Det er lov å være bekymret

Bilder viser AMK-sentralen i Oslo. I rommer sitter ansatte med mange skjermer foran seg. Veggene er hvite.
Bilder viser AMK-sentralen i Oslo. I rommer sitter ansatte med mange skjermer foran seg. Veggene er hvite.

Brannbil og taxi

– Det er viktig at alle kommuner har beredskap for å sørge for at legen kommer raskt ut til et skadested eller ut til et sykebesøk. Så det vil være naturlig at det velges ulike løsninger ut fra de lokale og geografiske forholdene, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev sier det er viktig at ikke legene rykker ut alene.

Foto: Arne Sørenes / NRK

De som ikke har en bil, må finne andre løsninger.

I Halden har de en avtale med brannvesenet. Så dersom legen må ut for å hjelpe, blir de tilkalt og frakter legen frem og tilbake.

– Fortsatt så brukes det nok private biler rundt omkring. Andre steder kan det være andre biler fra kommunen som brukes, eller gjenbrukes. Og noen bruker nok annen transport som taxi, sier Klev.

Les også: Helena ble angrepet av fem hunder: – Tenkte det var slutten

Helena Christina Hjälmhult Høie ligger skadet på Sykehuset Østfold etter hundeangrep i Askim
Helena Christina Hjälmhult Høie ligger skadet på Sykehuset Østfold etter hundeangrep i Askim

Peker på kommunene

Ingen i Helse- og omsorgsdepartementet ville stille til intervju i denne saken. Men statssekretær Ellen Rønning-Arnesen svarer på generelt grunnlag i en e-post.

– Det er positivt at stadig flere legevakter tar i bruk legevaktbil for å møte forskriftskravet om utrykning.

 Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse – og omsorgsdepartementet.

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Hun skriver videre at det er gode argumenter for å ha legevaktbil, og at kommunene må vurdere behovet lokalt.

– Regjeringen har varslet en melding på prehospitalområdet. Legevakt vil være en sentral del av denne meldingen og vise regjeringens løsninger for å sikre en god legevakttjeneste i hele landet.

– Et mye bedre tilbud

Legevakta i Moss fikk uniformert legevaktbil i høst.

– Legevaktbilen er kjempeviktig. Særlig for befolkningen i Mosseregionen. Med bilen får de et mye bedre tilbud, sier overlege Ole Norden.

Av og til er legevaktbilen først på stedet ved alvorlige hendelser. Før de fikk den uniformerte bilen opplevde legene at det var vanskelig å komme raskt nok frem til akutt syke.

Ole Norden og Cecilie Feiner Høyland

Overlege Ole Norden og Cecilie Feiner Høyland utenfor Sykehuset Østfold i Sarpsborg.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

De kunne også stå i situasjoner uten nok medisinsk utstyr, og andre nødetater kunne ikke gjenkjenne bilen de kom kjørende i.

– Etter at vi fikk legevaktbilen så føler vi at vi kan oppfylle alle sider av forskriften og at vi kan yte de tjenestene vi må gjøre innenfor akuttmedisin.

Hei!

Hei! 

Takk for at du har lest deg helt ned hit. 

Tenkte du på noe da du leste saken? Eller har du tips til hva min neste artikkel skal handle om? Send meg gjerne en e-post! 

Jeg behandler alle henvendelser konfidensielt.