Sunnaas slår sammen avdelinger

Sunnaas sykehus slår sammen to avdelinger til en ved sykehuset i Askim. - Dette gjør vi for å styrke fagmiljøet ved avdelingen, sier sykehusdirektøren.

Sunnaas sykehus

- Dermed blir klinikken ved Sykehuset Østfold i Askim like stor som de to store klinikkene vi har på Nesodden. Avdelingen styrkes ved at den får et tyngre fagmiljø, sier sykehusdirektør ved Sunnas sykehus Einar Magnus Strand.

Foto: Morten Holm / Scanpix

- Dette er ikke noe sparetiltak. Vi endrer ingenting på bemanningen men samler altså et fagmiljø i Askim, sier sykehusdirektør Einar Magnus Strand ved Sunnaas sykehus til NRK.

Tyngre fagmiljø

Det er avdelingen for vurdering og opplæring på Nesodden som slås sammen med avdelingen for nevrologi-, muskel- og skjelettlidelser i Askim.

- Dermed blir klinikken i Askim like stor som de to store klinikkene vi har på Nesodden. Avdelingen styrkes og får et tyngre fagmiljø, sier Strand.

Direktøren sier at sykehuset lenge har sett et behov for å samle disse aktivitetene, også fordi begge avdelingene har store likheter i tilbudet.

Tidligere avdelingsleder for avdeling for Nevrologi-, muskel- og skjelettlidelser i Askim, Astrid Rødseth, er utpekt som leder for den nye avdelingen.

Gir ingen endringer i staben

I en pressemelding fra sykehuset står det at den nye avdelingen vil ha 50 senger og cirka 100 ansatte. Det er det samme antallet som i dag.

- Det har vært en lang og god prosess for å få deltagelse fra de berørte ved avdelingene. De ansatte på de to avdelingene har i dag en positiv men avventende holdning til sammenslåingen, står det i pressemeldingen.