Styreformann og avdelingsleder

Ordfører i Halden, Per-Kristian Dahl har takket ja til en stilling som avdelingsleder ved kommunalt heleide Halden Asvo. Dahl er også styreleder i bedriften.

Per-Kristian Dahl
Foto: Birger Kjølberg / NRK

Han sier til Halden Arbeiderblad at han ønsker å fortsette som ordfører etter høstens valg, men dersom det ikke skulle skje, begynner han i den nye jobben.

Dahl sier det ikke har vært styrebehandling om denne saken. Styret vil bli orientert når tiden er inne.

– Burde det ikke vært orientert i forkant og under prosessen?

Nei, ikke noe annet enn at nestleder i styret er informert. Vi har ikke hatt noen annen grunn til å informere, slik jeg ser det.

Ifølge Per-Kristian Dahl har dette vært en helt ordinær prosess der det har blitt utlyst en jobb. Han har søkt på lik linje med andre, blitt intervjuet, innstilt og han har takket ja til jobben.

Undrende opposisjon

Høyres ordførerkandidat Thor Edquist syns fremgangsmåten er spesiell.

– Å ansette en styreleder som kanskje ikke kommer på jobb før om fire og et halvt år? Jeg har litt erfaring fra næringslivet selv, og jeg vet ikke om dette er vanlig saksgang, sier Edquist.

Jeg kjenner ikke til hvor ofte det er naturlig å gjøre dette, sier Dahl til NRK.

– For meg som ordfører så er det også naturlig å ha en jobb. Jeg akter ikke å sitte som ordfører til jeg bli pensjonist, da er jeg avhengig av å ha en jobb.

Manglende kvalifikasjoner?

Utifra stillingsannonsen er dette en jobb som krever høy utdannelse og lang erfaring fra blant annet næringslivet, fortsetter Edquist.

– Det er godt mulig at Dahl har tatt for eksempel kveldsutdannelse jeg ikke vet om, men i første øyekast kan ikke jeg se at den stillingen som er utlyst passer til hans kvalifikasjoner.

- Har ikke høyere utdannelse

– Jeg har tydeligvis utdannelse som de som sto for intervjuet syns var akseptabel, svarer Dahl til dette.

– Den utdannelsen jeg har gjennom jobben jeg har hatt tidligere, og gjennom mange års forskjellig virke innom diverse verv, praktisk erfaring som en har tilegnet seg opp gjennom tiden.

- Altså ikke høyere utdannelse slik det vanligvis forstås, som høyskole eller universitet?

– Jeg har ikke det, nei.

Edquist vil nå vurdere å ta saken videre politisk.

– Det vil jeg først undersøke med de andre i partigruppa, hva vi gjør med det, sier Høyres ordførerkandidat