Må trolig stenge skole på grunn av streik

Skolesjefen i Fredrikstad regner med han må stenge Kvernhuset ungdomsskole på tirsdag når over 50 nye lærere går ut i streik.

Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad

Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Med 51 lærere på Kvernhuset ute i streik vil jeg anta at skolen blir stengt, sier Arne Rekdal Olsen, fagsjef skole i Fredrikstad kommune. Det er 52 lærere ved skolen, og det blir dermed ikke forsvarlig å holde skolen åpen. Situasjonen er den samme ved de tre andre ungdomsskolene i Fredrikstad.

Streiker bare i Fredrikstad

Onsdag varslet Utdanningsforbundet at de vil ta ut godt over 800 nye lærere i streik i Norge. Blant disse er over 50 lærere ved Kvernhuset ungdomsskole.

Det blir den fjerde ungdomsskolen i Fredrikstad som rammes av streik. Ingen andre kommuner i Østfold er så lang rammet av lærerstreiken.

– Det er ikke uventa at de tar ut blant de ti største byene i landet. Vi anser oss for utsatt i så måte. For elevene er det like alvorlig, uansett hvor streikeuttaket er. Så får vi bare håpe at det løser seg snart, sier skolesjefen.

Arne Rekdal Olsen

Fagsjef skole i Fredrikstad, Arne Rekdal Olsen.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Kunne du tenke deg at et eventuelt nytt streikeuttak blant lærerne blir gjort et annet sted enn i Fredrikstad?

– Jeg forholder meg til at KS-området er i konflikt med Utdanningsforbundet, blant andre. Da må vi forvente at vi blir tatt ut. Jeg har ingen formening om det er noe bedre eller verre om noen andre byer skulle bli tatt ut, svarer Rekdal Olsen på spørsmålet.

Nå forholder skolesjefen seg til at lærere ved tre ungdomsskoler i Fredrikstad er i streik, og at over 50 lærere ved den fjerde skolen kommer etter på tirsdag.

– Så får vi håpe at det finnes en vei ut av denne floken. Når en skal opp til en ny dans, må begge partene i en dans bevege seg, og det får vi håpe at de får til.

Torsdag vil Fredrikstad kommune vurdere om de skal be om at ansatte på avdelingen Møllehjulet ved Kvernhuset ungdomsskole får dispensasjon fra streiken. Møllehjulet er en alternativ skole for ungdomstrinnet i Fredrikstad.