Hopp til innhold

Straffet for vold på LO-konferanse

En tillitsvalgt i NTL, Norsk Tjenestemannslag, er straffet med en bot på 16.000 kroner etter voldsepisoden under LO-konferansen på Pers Hotell før jul. Det er gjort etter en helhetsvurdering av saken ifølge politiadvokat Sandra M. Andreassen. Begge parter har bekreftet at de er kjent med påtaleavgjørelsen.

Forelegget for kroppskrenkelse, (Straffeloven § 271), er allerede vedtatt.

Det var en av toppene i arbeidsgiverforeningen Spekter som ble skadet under LO-konferansen 24. november i fjor. Mannen ble ifølge politiet løftet opp etter slipset og slått i bakhodet.

– Etterforskningen har ikke avdekket noen foranledning mellom partene som kan forklare hendelsen, og de to partene skal ikke ha hatt noen kontakt med hverandre i forkant av konferansen og lite kontakt under selve konferansen, sier politiadvokat Sandra M. Andreassen til NRK torsdag.

Siktede erkjente forholdet uforbeholdent i avhøret, som ble gjennomført i desember 2022.

LO-konferanse på Pers Hotell på GOl
Foto: William Jobling / NRK