Stort engasjement rundt vindkraft

Høringsfristen på forslaget til Østfolds vindkraftplan går ut i dag. Prosjektleder Svein Syversen regner med å få inn opp mot 60 svar.

Vindmøllepark

Vindkraftsaken engasjerer i Østfold. Høringsfristen på forslaget til fylkets vindkraftplan går ut i dag.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Vindkraftsaken engasjerer i Østfold.

Høringsfristen på forslaget til fylkets vindkraftplan går ut i dag, og mange svar har kommet inn.

Svein Syversen er fylkeskommunens prosjektleder for planen, og regner med å få inn opp mot 60 høringsinnspill. Det er han veldig fornøyd med.

– Det er sjeldent mye til å være en høringssak. Det er flott at det har blitt et stort engasjement rundt om i hele Østfold, slik at demokratiet kan fungere godt, sier Syversen til NRK.

Stort engasjement

Syversen forteller at det ikke bare er kommuner som engasjerer seg, men også organisasjoner og enkeltpersoner.

Fire kommuner har fått utsatt frist for å sende inn sine høringssvar. Når alle innspillene er kommet inn, skal all informasjon samles og planen gå til politisk behandling.

Først til fylkesutvalget, så til endelig vedtak den 25. oktober.

– Dette er en fylkesdelplan som omfatter vindkraft. Den har en formell status som regionalplan. Det er departementet som har bedt fylkeskommunene om å utarbeide den, forklarer Syversen.

Forpliktende plan

Da politikerne i Marker kommune behandlet planen, gikk de inn for å se på den som veiledende.

De forbeholdt seg retten til å ha det endelige ordet om mulige vindkraftprosjekter i Marker.

Som regionalplan er imidlertid fylkesvindkraftplanen forpliktende. Det betyr at den kan gi grunnlag for innsigelse mot planlagte prosjekter.

– Det er en regional plan, så det er ikke bare en veileder slik Marker kommune ønsker at det skal være, forteller Syversen.