Hopp til innhold

300 busser skal avløse toget

Med 300 busser skal NSB dekke opp for 600 togavganger sommer.

NSB-tog
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Grunnen til stengingen er vedlikeholdsarbeid i Oslotunnelen og på Skøyen stasjon.

– Det er vanskelig å garantere at det ikke vil gå ut over kundene, sier kommunikasjonssjef i NSB Anne Rygh.

Men på lang sikt håper hun oppgraderingen vil føre til mer presise tog og mindre problemer for de reisende.

– Vi vil på det meste ha 300 busser i sving.

Det vil koste NSB rundt 40 millioner kroner.

Stenger i en måned

Togtrafikken gjennom Oslo blir stengt dobbelt så lenge som planlagt i sommer.

Hensikten er å få gjort mer omfattende arbeid i Oslotunnelen og på Skøyen stasjon for å hindre at det oppstår feil som fører til stadig togkaos.

Blant annet blir arbeidene med å montere strømskinne i taket og akseltellere i sporet gjennom Oslotunnelen intensivert.

På Skøyen stasjon skal det gjennomføres en omfattende kontroll og utskifting av kabelskjøter isikringsanlegget for å få ned antallet feil, opplyser Jernbaneverket.

I tillegg skal det gjennomføres flere andre omfattende anleggsarbeider på Drammensbanen til sommeren. Ved Sandvika skal det legges inn nye spor som forberedelse til det nye dobbeltsporet Lysaker Sandvika som tas i bruk sommeren 2011.

– Uholdbar situasjon

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt om utvidelsen og minister Magnhild Meltveit Kleppa mener situasjonen slik den er i dag er uholdbar.

– Det er helt åpenbart at her trengs det fremdrift på alt som heter vedlikehold og fornyingsarbeid for å sikre at flere tog er i rute. Situasjonen slik den er i dag er uholdbar, sier Kleppa.

I fire uker fra 10. juli må passasjerer komme seg fra Oslo S til Lysaker på annet vis enn med tog. De to siste ukene i denne perioden er det full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Drammen.

Flere tog i rute

Meningen er å gi Jernbaneverket mer tid til å gjøre omfattende arbeid på stedene som gang på gang har skapt togkaos i Osloområdet, nemlig i Oslotunnelen og på Skøyen stasjon.

Ifølge samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa betyr det at passasjerene kan belage seg på bedre tider allerede til høsten.

– Passasjerer kan forvente større punktlighet, fordi det vil bli utført mye vedlikeholdsarbeid og fornyingsarbeid i sommer.

Vil problemene være løst allerede til vinteren?

– Nei, det gjør det ikke siden det er flere tiår med forsømmelser. Men det er klart at når de nå får jobbe sammenhengende i sommer så betyr det at langt mer vedlikeholdsarbeid og fornyingsarbeid blir gjort, sier Kleppa.

Tålmodige passasjerer

Selv om arbeidet skal skje midt på sommeren vil togstoppen berøre mange. Kleppa håper likevel at passasjerene smører seg med tålmodighet.

– Oslotunnelen er hovedpulsåren i togtilbudet i Norge, men jeg vurderer en opprustning som helt nødvendig for å sikre mer forutsigbare forhold til vinteren.

Samtidig gjør hun det helt klart overfor både NSB, Jernbaneverket og Flytoget at hun forventer et godt alternativt tilbud.

– Det er helt åpenbart at her må det være alternative tilbud hvis utbyggingen skal være vellykket.

Hør passasjerenes reaksjoner Stenger togtrafikken i fire uker i sommer