Stenger barnehagen for barn uten vaksine

Barnehagestyrer Helle Soos stiller krav til foreldrene: – Gi barna vaksiner eller finn en ny barnehage.

Helle Soos med et av barna i barnehagen på fanget

Barnehagestyrer Helle Soos ønsker å beskytte barna i barnehagen. Her sitter leker hun med fire år gamle William.

Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Vi må ta vare på barna. Det skal ikke være en risikosport å sende barnet sitt i barnehagen. Hvis barn blir smittet her, så er det jeg som sitter med ansvaret, sier Helle Soos.

Hun driver Trollklubben barnehage, som har 200 barn i fire avdelinger i Sarpsborg og Fredrikstad.

Hun har tidligere tatt inn i vedtektene at foreldrene plikter å la barna i barnehagen følge det norske vaksinasjonsprogrammet. Nå stenger hun barnehagen for dem som ikke er vaksinert.

– Vi har barn med sykdommer som gjør dem for svake til å ta vaksine, og vi har barn som er 10 måneder gamle. De må få gå her uten risiko for å bli smittet, sier hun.

MMR-vaksinen, som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder, gis først når barnet er 15 måneder gammelt.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om saken.

– Ikke i strid med loven

Verdens helseorganisasjon ba i sommer europeiske land innstendig om at flere må vaksineres mot meslinger.

Over 41.000 personer i Europa fikk påvist meslinger i løpet av første halvår. Det er nær dobbelt så mange som i hele 2017. Minst 37 mennesker har dødd som følge av meslinger så langt i år.

Ifølge Folkehelseinstituttets statistikk har 10 personer i Norge fått meslinger så langt i år.

Soos anslår at det er fire-fem av barna som har foreldre som ikke ønsker vaksinasjon, men understreker at de ikke kommer til å bli kastet ut på dagen. Fredrikstad kommune har sagt seg villig til å hjelpe til med å finne en ny barnehage til disse.

Gøril Pedersen Bjerknes i Fredrikstad kommune

Gøril Pedersen Bjerknes i Fredrikstad kommune sier at kravet om vaksinasjon ikke er i strid med loven.

Foto: Derek Bateman/NRK

– Jeg kan ikke bare kaste dem ut. Dette er også barn som må tas vare på. Vi må finne en løsning for dem. Så får vi gi beskjed om at vi ikke ønsker å ta imot barn som ikke er vaksinerte ved neste opptak, forteller hun.

Etatsjef for barnehagene i Fredrikstad, Gøril Pedersen Bjerknes, sier at kravet er lovlig.

– Som barnehageeier fastsetter du barnehagens vedtekter. Når du sier ja til en barnehageplass, sier du samtidig at du har lest og forstått vedtektene til barnehagen. Som barnehagemyndighet kan vi ikke si at dette er i strid med barnehageloven og forskriftene, sier Bjerknes.

Barnehagestyrer Helle Soos snakker med barn i sandkasse

Det er rundt 200 barn i de fire avdelingene til Trollklubben barnehage i Fredrikstad og Sarpsborg.

Foto: Derek Bateman/NRK

Forventer reaksjoner

Vaksinering er et følelsesladet tema, og Soos er forberedt på sterke reaksjoner på avgjørelsen.

– Noen av foreldrene reagerte da vi la frem dette på et foreldremøte. Men det har vært overraskende stille. Det er nok stille før stormen, sier hun.

Barnehageeieren understreker samtidig at hun ikke tvinger noen til å ta vaksine.

– Det er helt opp til foreldrene, på linje med at de selv velger hvilken barnehage de vil ha barnet i. Men hvis de ikke ønsker å følge vaksinasjonsprogrammet, så blir det ikke min barnehage, sier hun

Michelle Borgli har selv to barn i barnehagen. Hun tror flere av foreldrene er fornøyde med kravet.

– Det betyr at barna mine er trygge i barnehagen. Det er en opphetet diskusjon om vaksinering om dagen, men i det store og hele tror jeg de fleste er fornøyd.

  • Saken er oppdatert med at Soos tidligere har tatt inn i vedtektene at foreldrene plikter å la barna følge vaksinasjonsprogrammet.