McDonalds krever navneære for sykehotell

Et tilbygg for pårørende av alvorlig syke barn ved Rikshospitalet skal nå bygges og helfinansieres av det offentlige. Men navnet på bygget vil fortsatt McDonalds ha.

McDonalds-skilt

Ronald McDonald Barnefond har i en årrekke samlet inn penger til et tilbygg hvor pårørende av alvorlig syke barn kan overnatte.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Det krever stiftelsen Ronald McDonald Barnefond.

De har i en årrekke samlet inn penger til et slikt hus, men det er nå klart at bygget til 98 millioner kroner skal fullfinansieres av staten.

Vil at McDonald-pengene skal nytte formålet

- Dette bygget oppføres og utformes helt uavhengig av de diskusjonene vi har hatt med Ronald McDonald Barnefond, sier administerende direktør ved Rikshospitalet Morten Reymert.

Men styret ønsker å finne en løsning der pengene som barnefondet har samlet inn skal kunne brukes på en måte som kan nytte formålet, forsikrer Reymert.

Rikshospitalet i Oslo

Kreftsyke barn skal få muligheten til å ha foreldrene boende hos seg i et nytt tilbygg ved Rikshospitalet i Oslo.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

98 millioner kroner skal bygget koste, og når det står ferdig om halvannet år skal kreftsyke barn få muligheten til å ha foreldrene boende hos seg mens de er til behandling.

Skal hete Ronald McDonald Hus

Stiftelsen Ronald McDonald Barnefond har i en årrekke samlet inn penger som skulle gå til bygging og drift av et slikt tilbud ved Rikshospitalet. Og styreleder for stiftelsen, Theo Holm, er glad huset endelig blir noe av.

- Stiftelsen synes det er veldig positivt at det nå skal bli bygget et Ronald McDonald Hus.

Selv om det nå blir det offentlige som skal stå for finansieringen av bygget mener Holm allikevel det ikke er noen tvil om at bygget skal hete Ronald McDonald Hus:

- Det er det det heter over alt i verden.

Ønsker samarbeid som kan bedre kvaliteten

Stiftelsen har samlet inn over 16 millioner kroner til overnattingstilbudet ved Rikshospitalet, og synes at det er naturlig at den lønner ansatte og driver huset slik de gjør det i mange land.

Rikshospitalets sjef er derimot mer tilbakeholden når vi spør om hvilken rolle Ronald McDonald Barnefond skal ha i driften.

- Det får vi se på. Det viktigste for oss er at dette eventuelt kan bidra til at vi kan gi enda bedre kvalitet på det overnattingstilbudet enn vi ellers selv ville ha kunnet finansiere.

- Har det vært diskutert problemstillingen rundt det å slippe til en komersiell aktør inn i det som da er et heleid offentlig bygg?

- Nå er dette en stiftelse med et formål for å bidra til overnatting for pårørende for barn på sykehus. Det har vært diskusjoner rundt dette i styret ved Rikshospitalet tidligere, og utgangspunktet har vært at det er et ønske om å få til et samarbeid. Og det er det vi jobber videre med etter oppdrag fra styret.

Han vil ikke si noe om hva Rikshospitalet vil at sykehotellet skal hete.