Sprengningsulykke Geilo

  • Etterforskning tar tid

    Politiet sier det vil ta tid å avklare årsaken til eksplosjonen på Geilo Etterforskningsleder Brit Fyksen hos politiet sier det er en omfattende etterfroskning der mange skal avhøres. Hun sier det også er et vanskelig fagfelt. Granskerne av sprengningsulykken på Geilo kan ha funnet årsaken, etter det NRK kjenner til.

  • DSB vil ikke kommentere årsak

    DSB vil ikke kommentere årsaken til ulykken på Geilo, men henviser til politiet. – Etter ulykken sendte vi to av våre eksperter til Geilo for å bistå politiet. Undersøkelsene på stedet er nå avsluttet og vi mener å ha funnet årsaken til hvorfor det gikk galt. Denne faglige vurderingen er nå sendt til politiet, sier Siri Hagehaugen i DSB.

  • Sprengte på stedet

    Granskerne som undersøker sprengningsulykken på Geilo mener de kan ha funnet årsaken, etter det NRK kjenner til. 
Politiets bombegruppe har gjennomført en kontrollert sprengning av sprengstoffet som lå igjen etter ulykken på Geilo onsdag. 
18 kilo sprengstoff lå igjen på stedet, og dette er nå uskadeliggjort. Det betyr at sperringene nå er fjernet fra ulykkesstedet.
Granskerne som undersøker sprengningsulykken på Geilo mener de kan ha funnet årsaken, etter det NRK kjenner til. 
Politiets bombegruppe har gjennomført en kontrollert sprengning av sprengstoffet som lå igjen etter ulykken på Geilo onsdag. 
18 kilo sprengstoff lå igjen på stedet, og dette er nå uskadeliggjort. Det betyr at sperringene nå er fjernet fra ulykkesstedet.