SP: – Ny skole bør ligge midt i byen

Fylkesordførerkandidaten til Østfold Senterparti, Johan Edvard Grimstad, vil ha den nye videregående skolen i Fredrikstad så sentrumsnært som mulig.

Stortorget i Fredrikstad

Johan Edvard Grimstad ønsker å bygge en ny skole i Fredrikstad så nære sentrum som mulig.

Foto: Anders Winlund / NRK

– Poenget er at jeg ønsker liv i byene, at det skal være folk i sentrumsgatene og helst i gågata. Jeg ser at flere av gågatene i Østfoldbyene er litt for tomme og at det faktisk er vanskelig å drive butikk, sier Senterpartiets Johan Edvard Grimstad til NRK.

Han frykter at livet i Fredrikstad sentrum vil lide dersom en ny skole blir plassert på for eksempel FMV-området. Bygger man skolen midt i sentrum, vil også nye generasjoner bli glade i byen, mener Grimstad.

– Kirkeparken i Moss er jo plassert i sentrum, og det gjør betydelig positive saker for den delen av Dronningens gate. Nye generasjoner blir glade i byen, og kan være med å befolke byen og gjøre den hyggelig.

Frykter ikke for handelen

Johan Edvard Grimstad

Johan Edvard Grimstad i Senterpartiet ønsker å bygge ny Fredrikstad-skole så sentrumsnært som mulig.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Grimstad påpeker at han ikke ønsker å dytte ut allerede eksisterende virksomhet fra lokaler i sentrum.

– Det må det ikke forstås som. Men dette må man jo jobbe litt med for å finne ut av hvordan det skal bli. Man må omorganisere lokaler, kanskje bygge nytt og litt i høyden. Det er folk som kjenner disse eiendommene bedre enn meg, forteller han.

Han frykter heller ikke det å bygge sentrumsskoler i Østfold vil overta for varehandelen.

– Jeg vet at det er en god del ledige næringslokaler i veldig sentrumsnære områder i flere av byene. Det er også mulighet for å bygge mer i høyden i sentrum av disse byene, så jeg tror det er mulig å få noen gode synergieffekter av dette.