Sørkedalen slipper å koke vannet

500 personer øverst i Sørkedalen kan trygt drikke vann fra springen.

Årsaken er at de er tilknyttet Langlia Vannrenseanlegg.

Ifølge seksjonsleder for vannkilder, Jørn Fuglerud, i vann- og avløpsetaten gjelder dette husstander fra øverst i Sørkedalen til badeplassen ved Bokstadvannet på Skuggen.

Alt om parasitter i Oslo-vann

Skullerud-vann er trygt

Oslo-folk som får drikkevann fra Skullerud vannrenseanlegg er heller ikke omfattet av anbefalingen om å koke vannet.

Skullerud vannrenseanlegg forsyner de sørøstre bydelene Søndre Nordstrand, størsteparten av Nordstrand og sørvestre del av Østensjø samt Ski kommune.

Skullerud vannrenseanlegg har et UV-anlegg som uskadeliggjør parasitter.

Usikker? Kok vannet

Parasittene er funnet i vann fra Oset renseannlegg, som forsyner 85 prosent av byens innbyggere med vann, her markert med lysegul farge.

Renseannlegget i Alunsjøen er for tiden ikke i drift, beboere her får vann fra Oset og skal koke vannet.

Hvis du er i tvil om hvilket vannrenseanlegg du får levert drikkevann fra fordi du bor nær grensen mellom de to sonene, anbefaler Vann- og avløpsetaten at du koker vannet i minst 3 minutter før det benyttes til drikkevann eller i matlaging.

Se kart

Vann- og avløpsetaten har laget et kart over trygge og utrygge områder, men her er husstander knyttet til Langlia ikke markert.

Kart over trygge og utrygge områder

Anbefalingen om koking av drikkevannet omfatter rosa sone på kartet som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg.

Grønn sone får drikkevann fra Skullerud vannrenseanlegg. De blå fargene viser sjø og vann.

Etaten har ekstra bemanning for å svare på spørsmål om drikkevannet, og kan nås på telefon 23437200.