Solhjell vil verne mer av marka

Miljøvernministeren vil verne flere områder som ikke er omfattet av markaloven og begynner med Follo.

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell fra SV ber kommunene gå sammen om å sikre Follomarka bedre og har ris bak speilet hvis det ikke skjer frivillig.

Foto: Mette Svenningsen/Miljøverndepartementet

Markaloven ble innført i 2009 og har som formål å sikre marka mot utbygging og fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett.

Friluftsområder under press

Markaloven gjelder imidlertid kun innenfor markagrensa, som mange steder er nokså tilfeldig trukket.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) er bekymret for presset mot friluftsområdene utenfor markagrensa, særlig i Follo.

§ 1. Formål

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Markaloven

– Jeg ber kommunene i Follo-regionen om å samarbeide om et enda bedre vern av friluftsomådene i marka der, som er utrolig viktige for oss som bor der.

– De er allerede ganske oppstykket, det er mange kommuner som forvalter dem sammen, og det er viktig at de fører en helhetlig politikk, sier Solhjell.

Ris bak speilet

Solhjell legger ikke skjul på at han har ris bak speilet dersom ikke kommunene frivillig går med på sterkere vern.

– Jeg er ganske sikker på at kommunene ser at bedre sikring av friluftsområdene er i deres egen interesse, både av hensyn til naturverdiene og oss mennesker som bruker dem.

Han legger til at han vet at de har god kontakt om dette gjennom Follorådet og har allerede hatt møte med ordførerne.

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell fra (SV) vil ha sterkere vern av friluftsområder utenfor markagrensa.

Foto: Mette Svenningsen/Miljøverndepartementet

– Men dersom vi ser at Follomarka og andre markaområder blir bygd ned i åra framover, så har vi sterkere virkemidler vi kan ta i bruk for å sikre friluftslivets interesser, sier SV-statsråden.

En utvidelse av markaloven ser han ikke som aktuelt nå.

– Den gjelder for de områdene den er innført i, og vi må gi den tid til å fungere. Samtidig må vi være opptatt av å sikre andre friluftsområder.

– I første omgang gjelder initiativet Follo, men det kan absolutt være aktuelt i andre områder som er under press, både i Akershus og andre steder i Norge, avslutter Bård Vegar Solhjell.