Søker skoler til leksefri-prosjekt

Alle skoler i Moss er nå invitert til å delta i prøveprosjektet med leksefri skole. Målet er å få med to barneskoler og en ungdomsskole til en testperiode på ett år. Det var elever som selv tok initiativet til å teste ut leksefri, og fikk politikerne med på et prøveprosjekt.
Kommunen håper skolene viser interesse og melder seg på innen 10 april.

Thea gjer lekser
Foto: Line Omland Eilevstjønn / NRK