Hopp til innhold

Slik redder du noen med hjertestans

Camilla Hardeland fra Fredrikstad skal finne ut hvor flinke vi er til å skjønne at noen har fått hjertestans, og hvordan vi hjelper dem.

Hjertekompresjon
Foto: Colourbox

– Start med å trykke på brystkassen. Trykk den hardt ned, ca. fem til seks centimeter. Gjenta dette i en rask rytme, 100 ganger i minuttet, sier Camilla Hardeland.

– Og det er viktig å huske at du får hjelp ved å ringe 113. Der sitter det veldig kompetente sykepleiere, som vil hjelpe deg gjennom en slik situasjon.

Forsker på livreddende tiltak

Hardeland er stipendiat ved Universitetet i Oslo, og har i en årrekke forsket på hjertestans, og hjerte- og lungeredning. Nå er hun i gang med et prosjekt, som sammenligner hjerte- og lungeredning i Østfold, Vestfold og Oslo.

Camilla Hardeland

Camilla Hardeland sier du kan ringe 113 for å få god hjelp, hvis du plutselig er den som kan være forskjellen på liv og død for en akutt hjertesyk.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Målet er å kartlegge hvordan AMK (Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral) håndterer hjertestans, nærmere bestemt i hvor stor grad folk forstår at de har med en hjertestans å gjøre, og hvor raskt det går å gi instruksjoner i hjerte- og lungeredning og å få mennesker på stedet til å starte med hjerte- og lungeredning.

Kanskje 300 hjertestanser i Østfold hvert år

Resultatene er ikke klare enda, men det ble i 2010 gjort en lignende undersøkelse i Oslo. Hvert år får rundt 500 personer i Oslo hjertestans, i Østfold ligger tallet på mellom 250 og 300.

– Resultatene viser at vi ligger ganske godt an i Norge sett opp mot andre steder i verden. Men det er fortsatt et forbedringspotensial. Man vil jo gjerne at alt skal gå optimalt hver eneste gang, men det er ikke så lett.

Lett å tolke feil

Problemet er at hjertestans ofte kan forveksles med andre former for illebefinnende, fortsetter Hardeland.

– Det er ikke alltid åpenbart at det dreier seg om hjertestans, fordi en ganske stor del av pasientene – opptil 40 prosent – fortsatt puster en stund etter at de har blitt bevisstløse etter en hjertestans. Det oppfattes som tegn på liv. Dette er veldig vanskelig å vurdere, både for dem som er på stedet, og for AMK som skal vurdere dette over telefon, sier Hardeland.

– Tidsaspektet er veldig viktig når det er snakk om hjertestans, det er ganske drastisk redusert sannsynlighet for å overlever for hvert eneste minutts forsinkelse før hjerte- og lungeredning er i gang.