Hopp til innhold

Slik kommer narkotika til Norge

Narkotikasmuglingen endrer seg fra en gammeldags til en mer strømlinjeformet og profesjonell forretningsmodell.

Heroin

Heroinbeslag

Foto: Bjorn Larsson Rosvall / SCANPIX / SCANPIX

Tidligere har narkotikanettverk bestått av personer med samme etniske bakgrunn, gjerne sterkere knyttet sammen gjennom felles slekt, klan eller opprinnelsessted, skriver politiet i rapporten om forandringer i kriminalitet som de la frem mandag.

Nå er de kriminelle miljøene mer sammenvevd

Smuglere samarbeider med den som har kapital til å investere, den som har markedsandeler gjennom gode underselgere og følgelig god omsetningshastighet, eller har stor troverdighet i det kriminelle miljøet gjennom kontakt med gode leverandører i utlandet. Pris, kvalitet og leveringsgaranti er sentrale faktorer.

Folkehelseinstituttets faktaside om forskjellige rusmidler

Ny gruppe med "svelgere"

Marokkanske smuglere står for mestparten av hasjen som blir tatt til Norge, skriver oslopolitiet i rapporten som ble lagt frem mandag. Smuglerne har gradvis utvidet handelen til også å gjelde amfetamin, kokain og heroin.

De siste årene har spesielt nigerianske nettverk smuglet mye heroin og kokain til Norge. Politiet skriver at "innvendig smugling til østlandsnære lufthavner har vært typisk modus, men det er nå stadig vanligere at "svelgerne" kommer fra Sørøst-Europa." Vestafrikanske kriminelle er en stor del av narkotikamiljøet på gata i Oslo.

Smugler khat og selger heroin

Kriminelle fra Sør-Somalia står for khat-smugling. De har i løpet av kort tid også etablert seg som mottakere og videreselgere av store partier heroin som er smuglet inn av albanske og kurdiske kriminelle.

Metamfetamin i sterk vekst

Med metamfetaminets inntog etablerte litauere seg i en sentral rolle i smugling av sentralstimulerende stoffer, skriver politiet i rapporten om kriminalitetsutvklingen. Stofftypen har sin opprinnelse fra Baltikum og er i sterk vekst i Oslo. Antall beslag har stagnert, noe som kan tyde på at kriminelle fra Litauen har tapt markedsandeler til grupper som smugler amfetamin fra Nederland og Belgia.

Større andel via Nederland og Belgia

Etniske albanere hadde nesten monopol på heroinsmugling til Norge på 1990-tallet og inn i 2000-tallet. De fleste var etniske albanere som bodde i Kosovo og Makedonia. De siste årene har etniske albanere fra Albania blitt mer synlige i trafikken. De har godt rotfeste i Nederland og Belgia, skriver politiet. Det fører til smugling av andre typer narkotika i tillegg.

Stoffpenger til politikk

Kurdere fra Irak, Iran og Tyrkia er sentral i smuglingen av heroin til Oslo. De mistenkes for å bruke en del av overskuddet til å støtte kampen for kurdisk selvstendighet., skriver politiet. Kriminelle kurdere i Norge har sterke forbindelser til Nederland.

Cannabisplantasjer tilbake

Det kriminelle vietnamesiske miljøet har tatt opp igjen dyrking av cannabis. Plantasjenes omfang er usikkert.

I politiets rapport skriver de at ikke noe tyder på at politiets innsats har gitt noen varig effekt på narkotikamarkedet.

BESLAGLAGT NARKOTIKA I OSLO

 

 Cannabis

 Amfetamin/
Metamfetamin

Kokain

Heroin

BZD

Ecstasy

 

 kilo

 kilo

kilo

kilo

tabletter

 tabletter

2005

 779,8

 90,5

 10,6

 26,6

 60274

 10252

2006

717,2

167,1

 11,7

 23,1

 169261

 16336

2007

841,8

 556,7

 95,8

8,1

 708293

 79133

2008

801,1

 168,2

 30,5

 16,5

 80460

 11123

2009

1016,7

 111

 6,0

 49,1

 63851

 49

2010

307,5

 90,22

 31,1

 34,2

132434

 57