Slik blir Oslos bilfrie sentrum

Oslo sentrum får dobbelt så mange gågater, og en rekke gater skal bli som Torggata er i dag. Men helt bilfritt blir det langt ifra.

Illustrasjon av Kongens gate fra Bildfritt byliv

TORGGATE: Kongens gate blir en av de nye torggatene, med brede fortau og kjørebane for sykler og enveis biltrafikk i midten.

Foto: Diiz/Visco for plan- og bygningsetaten

– Det har heller aldri vært meningen, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Hanna Marcussen

HAR EN PLAN: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det bilfritt byliv handler om er å sette fotgjengerne, syklistene og kollektivbrukerne i sentrum.

– Så er det selvsagt ting vi trenger for at sentrum skal gå rundt. Vi trenger varelevering, håndverkere som fikser ting i byggene i sentrum, og et sentrum som er tilgjengelig for alle. Derfor trenger vi også handikapparkering, sier Marcussen.

Byrådet vil opprette et finmasket nett av bilfrie gater i hele indre by

Byrådsplattformen til Ap, SV og MDG

Prestisjeprosjekt

Hun legger i dag fram den endelige planen for et av det rødgrønne byrådets største og mest omstridte prestisjeprosjekter, nemlig bilfritt sentrum, eller bilfritt byliv, som det nå blir kalt.

Planen forteller hva de enkelte gatene i sentrum skal brukes til i framtida.

Gågatenettet blir nær fordoblet, med Kirkegata og Olav Vs gate som de viktigste nye gågatene.

Men den største nyheten er de mange såkalte torggatene, etter modell fra øverste del av nettopp Torggata.

Torggata

TORGGATA: Øvre del av Torggata er modell for de nye torggatene. Her er det mulig med varelevering og noe bilkjøring selv om gående og syklende har forrang.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Torggatene vil ha tilrettelegging for syklister i midten og brede fortau for fotgjengere på sidene. Så kan man også kjøre bil der, men det blir helt på syklistenes og fotgjengernes premisser.

Hvorfor blir det ikke flere gågater?

– I gågater er reglene veldig strenge. Du kan for eksempel ikke tilrettelegge for syklister, og det er kjempeviktig for dette byrådet å få til gode løsninger også for syklister gjennom sentrum, sier Hanna Marcussen.

Kart over bilfritt byliv

PLANEN: Slik vil gatebruken i Oslo sentrum være når områdeplanen er fullt gjennomført.

Foto: Plan- og bygningsetaten

Kompromiss

Syklistenes Landsforening ser på torggatene som et kompromiss for å sørge for at varelevering, håndverkere og personer med funksjonsnedsettelser får framkommelighet.

– Det er viktig, og SLF Oslo har ikke noe større problem med torggater som sådan, sier leder Kari Anne Solfjeld Eid.

– Det som skaper utrygghet er biler i rushtida, spesielt de store, og de vil gjøre vareleveringer også i en gågate.

Mer attraktivt

Eid tror planen alt i alt vil gjøre sentrum mer attraktivt å sykle i, men etterlyser enda flere tiltak for å dempe konflikten mellom gående og syklende.

– Vi ønsker oss gode alternative ruter til torggatene, der det ideelt sett er færre fotgjengere og få og saktegående biler.

– Vi er fortsatt bekymret for at det mangler gode forbindelser på kryss og tvers gjennom sentrum, spesielt om det legges opp til vrimling over torg og plasser som er en del av hovedsykkelveinettet, sier hun.

Illustrasjon Tordenskiolds gate

TORGGATE: Tordenskiolds gate blir en annen av de nye torggatene.

Foto: Diiz/Visco for plan- og bygningsetaten

Bilfritt byliv får skylda

Noe av hovedkritikken mot bilfritt byliv har vært at fjerning av parkeringsplasser har ført til omsetningssvikt hos butikker i sentrum.

– Der er det nok veldig mange flere årsaker, sier Hanna Marcussen.

– Fordi bilfritt byliv er et såpass mye omtalt prosjekt, er det veldig lett å si at det er grunnen til at ting utvikler seg i en retning man ikke ønsker.

Netthandel

– Samtidig har vi store trendendringer, for eksempel netthandel. Vi vet at det også utenfor Oslo sentrum er mange mindre detaljhandler som sliter.

– Jeg tror vi har et felles mål om et levende sentrum med handel. Da er det viktig å bygge opp under at sentrum skal være noe annet enn bilbaserte kjøpesentre.

– Sentrum skal være en opplevelse i seg selv der man kombinerer handel med å gå og spise eller kulturopplevelser, sier byutviklingsbyråden.

Illustrasjon gågate Øvre Slottsgate

GÅGATE: Hele Øvre Slottsgate blir en del av gågatenettet i Oslo sentrum.

Foto: Diiz/Visco for plan- og bygningsetaten

Nyttetransport viktigst

Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo Viken er alt i alt fornøyd med planen slik den har blitt. Hun sier at torggatene med mulighet for varelevering og parkering for håndverkere er i tråd med innspill fra næringslivet.

– Det viktigste for oss er gode arbeidsvilkår for nyttetransporten. Vi må akseptere at det er vanskelig å kjøre inn til sentrum med privatbil så lenge det er god kollektivdekning.

– Samtidig er vi bekymret for at mange butikker i sentrum sliter. Jeg tror det kan skyldes at det er skapt et inntrykk av sentrum som lukket.

– Det må derfor tilrettelegges for aktivitet, og det må informeres bedre om at det faktisk er fullt mulig å parkere i parkeringshusene, sier Solli i NHO.

Karl Johans gate

KARL JOHANS GATE: Oslos paradegate mellom Rosenkrantz' gate og Fredriks gate blir torggate og ikke gågate, slik som nedre del av Karl Johan er. Årsaken er ifølge byrådet brannvesenets behov for enkel tilgang til Nationaltheatret stasjon.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix