Hopp til innhold

Slik blir nye E18 gjennom Bærum

Ny E18 gjennom Bærum vil koste 19 milliarder kroner, mener Statens Vegvesen. For denne summen vil bilistene få 10 km med tunneler, bussene får egne felt og syklistene ekspressveier.

Slik blir nye E18 gjennom Bærum

Slik er det tenkt at veien skal se ut gjennom Sandvika.

Foto: Statens vegvesen

Statens Vegvesen sine planer for ny E18 mellom Lysaker og Slependen er klare.

To lange strekninger av ny 6-felts E18 vil gå under bakken, en tunnel er tenkt mellom Lysaker og Høvik og en annen mellom Blommenholm og Slependen. På den én kilometer lange mellomstrekningen over Ramstadsletta ønsker Statens Vegvesen at bilene kjører oppe i dagslys som i dag.

Det går fram av kommundelplanen som også ble presentert for Bærums politikere onsdag kveld. Planen er Statens vegvesens anbefaling for hvordan nye E18 skal se ut.

Mye tunnel

Sammenlagt blir det rundt 10 km med tunnel i det nye veisystemet. Rundt 8 km dekker E18 og tverrforbindelsen mellom Strand og Gjønnes. I tillegg kommer påkoblingen mellom E16 og E18 som vil gå i tunnel under Sandvika og bli ca 2 km lang.

Det har vært et viktig krav fra lokalpolitikerne at mest mulig av trafikken går under bakken for å spare innbyggerne for forurensning og støy.

Dersom det oppstår ulykker i tunnelene eller de må stenges for vedlikehold trengs det en samlevei oppe i dagen som kan ta unna trafikken, mener Statens Vegvesen.

Samleveien vil gå der dagens E18 går i dag med to felt hver vei. Her blir det også egne felt for bussene og såkalt "høystandard" sykkelveier. Samleveien blir også en viktig forbindelse mellom lokalveiene og E18.

– Ved Sandvika anbefales det at dagens E18 rives og en ny firefelts samlevei bygges lenger ut mot Kjørbo, forteller prosjektleder Knut Gløersen.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Statens vegvesens planer for E18

Slik vil Statens vegvensen at det skal se ut ved Slepende.

Foto: Statens vegvesen

Færre kryss for lokale bilister

I dag er det sju kryss på E18 mellom Lysaker og Slependen. Når den nye tunnelbaserte E18 står ferdig blir det langt færre muligheter for lokale bilister å komme seg inn på og av motorveien, går det fram av planen.

I det ene av Statens vegvesens to anbefalte alternativer er det bare planlagt to kryss, ett på Slependen og ett på Ramstadsletta.

Knut Gløersen i statens vegvesen opplyser at kostandene for ny E18 mellom Lysaker og Slependen er beregnet til 19 milliarder kroner. I summen ligger også tverrforbindelser og kostnader til samlevei.

Siste offisielle tall i oslopakke 3-sammenheng er 18,7 milliarder kroner sammenlagt for E18 gjennom Asker og Bærum. Nå er tallet altså høyere bare for Bærum alene.

Byggestart i 2017-2018

Statens Vegvesen håper de kan sette spaden i jorda i 2018. Dersom framdriften blir som forventet vil de gå i gang med grunnerverv i 2016-2017. Det er en omfattende jobb: 200 boenheter må rives som følge av veiutbyggingen.

I Nasjonal transportplan som ble lagt fram for to uker siden ble det lovet et statlig bidrag på 2,2 milliarder for den første delstrekningen fra Lysaker til Ramstadsletta. Samtidig ble denne strekningen anslått å koste 10 milliarder.

Dette innebærer at staten betaler 22 prosent av veien vil koste. Resten av pengene må skaffes til veie gjennom bompenger. Fylkespolitikerne i Oslo og Akershus planlegger å sette opp egne bommer på strekningen når veien står ferdig.