Hopp til innhold

Slår seg sammen - mister makt

Mange lokalpolitikere vil forsvinne når kommuner slår seg sammen. Den lille kommunen Hurdal i Akershus vil trolig gå fra 17 til tre lokalpolitikere hvis de slår seg sammen med den mye større kommunen Ullensaker.

Runar Bålsrud, Hurdal og Tom Staahle, Ullensaker

Den populære ordføreren Runar Bålsrud i Hurdal (t.v.) og hans politikerkolleger går en usikker fremtid i møte dersom den nye kommunen Gardermoen ser dagens lys. Ordfører Tom Staahle (t.h.) fra Ullensaker sitter derimot tryggere.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

I forrige uke undertegnet ordførerne fra Hurdal og Ullensaker intensjonsavtalen om å slå seg sammen og ta navnet Gardermoen. Kommunesammenslåing legger ikke bare tilrette for færre kommuner, men også færre lokalpolitikere.

– Jeg ser klart at representasjonen fra Hurdal mest sannsynlig blir mye lavere, og at bare et fåtall lokalpolitikere blir med inn i det nye kommunestyret, sier senterpartipolitiker Paul Johan Moltzau bekymret.

Hurdal vil trolig miste 14 lokalpolitikere

Skogbygda Hurdal har 2700 innbygger mens flyplasskommunen Ullensaker har 34000. Intensjonsavtalen sier at nye Gardermoen kommune skal ha 45 folkevalgte. Bak hver representant vil det stå 822 innbyggere. Det vil si at Hurdal kan gjøre regning med tre plasser, rent matematisk.

Men det er ikke matematikk som er styrende, innvender ordfører Runar Bålsrud.

– Det er jo en teoretisk øvelse. Men utifra erfaringer fra Danmark så er det klart at større kommuner gjør at det kan bli en større avstand mellom politikerne og innbyggerne.

Samtidig mener Venstreordfører Runar Bålsrud at det blir opp til sambygdingene å gjøre seg fortjent til et sete i Gardermoen kommunestyre.

– Det blir opptil hurdølingene selv å engasjere seg og vise at de er dyktige nok til at de kan få en plass høyt opp på partilistene.

– Utfordrende

Også Rømskog kommune i Østfold må regne med å miste mange lokalpolitikere. I dag har kommunestyret 13 representanter, men kan bare regne med én eller to av de 35 plassene i kommunestyret hvis kommunen slår seg sammen med Aurskog-Høland som er mye større.

Men hvor enkelt blir det for lokalpolitikere fra småkommunene å nå opp i nominasjonene når de skal knive med politikere fra byer og store tettsteder? Senterpartiets lokallagsleder er betenkt.

– Det er utfordrende fordi man ikke er kjent i de miljøene. Da vil det bli kjøttvekta og bekjentskapskretsen som avgjør hvem som kommer høyest på listene, sier Moltzau.

I dag er det 17 kommunestyremedlemmer i Hurdal og nesten alle innbyggere kjenner en lokalpolitiker som de kan ta saker opp med.

Moltzau mener det er bak mål å kalle kommunereformen en lokaldemokratireform.

– Jeg må i hvert fall få en veldig god pedagog til å forklare meg at dette er styrket lokaldemokrati for Hurdal som kommune.