Skoleklasser tatt for cannabisbruk

Oslopolitiet har tatt hele skoleklasser på Oslos vestkant i å røyke hasj og marihuana. Nå ber de foreldrene om å skjerpe seg.

Hasj

Hasjrøyking. Illustrasjonsbilde.

Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

Det er et økende narkotikaproblem blant barn og unge på vestkanten i Oslo, mener politiet.

Særlig er det flere som nå bruker marihuana og hasj.

– Det har blitt svært vanlig blant vestkantungdom å røyke cannabis. Vi har opplevd å ta hele skoleklasser der alle har røyket, for eksempel i forbindelse med klassefester, sier Hanne Persson, politioverbetjent ved Majorstuen politistasjon.

Andelen som bruker hasj og marihuana er høyere blant unge på vestkanten enn andre steder i byen.

Du kan høre hele intervjuet med politioverbetjent Hanne Persson her:

Oslopolitiet har tatt hele skoleklasser på Oslos vestkant i å røyke hasj og marihuana. Nå ber de foreldrene om å skjerpe seg.

Intervju med politioverbetjent Hanne Persson.

På sosiale medier og i skolegården

Helt ned i ungdomsskolealder ser politiet at mange røyker cannabis. Dette brukes også mer åpenlyst enn før, ifølge Persson.

– Vi tror at ungdommen påvirkes av trender fra blant annet USA. Ungdommen har forbilder som bruker, og som står fram som, marihuanarøykere, sier hun.

Samtidig er det stor tilgang på hasj og marihuana, og salg og kjøp foregår ofte over sosiale medier og på skolen.

– Det er en forholdsvis billig rus når flere går sammen og spleiser, mener Persson.

Har møter med foreldrene

Evelyn Angell Veglo, rektor ved Hovseter skole

Evelyn Angell Veglo, rektor ved Hovseter skole.

Foto: Privat

Rektor ved Hovseter skole, Evelyn Angell Veglo, forteller at alle elevene ved 8. trinn får undervisning om rus og skadevirkninger.

– Vi har jevnlig møter med politiet og bydelen om rusbruken blant unge på vestkanten. Vi har også hatt foreldremøter der vi har hatt narkotika og rusbruk som tema, arrangert av FAU, og med politi som foredragsholdere, forteller hun.

Hun sier de er kjent med problemstillingen, men at de ikke har hatt episoder med rusede elever på skolen, eller at rus er en aktuell problemstilling i skolehverdagen.

– Jeg kan selvfølgelig ikke garantere for hva elevene gjør på fritiden, legger hun til.

Tas inn til avhør

Politiet ser svært alvorlig på utviklingen.

– Vi driver holdningsskapende arbeid i skolen, men vi ser at det ikke har stor effekt. De som blir tatt for bruk må inn til avhør hos politiet, sammen med sine foreldre. Det ender ofte med påtaleunnlatelse. Vi går inn og etterforsker bruken, forteller Perrson.

Hun oppfordrer foreldrene til å være mer tilstede i barnas liv.

– Foreldrene er ofte sjokkerte over å oppdage at barna driver med dette, og innser kanskje at de har hatt manglende kontroll over tid. Foreldre må begynne å følge bedre med, sier hun.