Skjøt gjennom veggen med maskinpistol

En politibetjent har fått et forelegg etter at et vådeskudd gikk ut i en gang med jevnlig ferdsel. – Handlingen var til fare for andre, fastslår Spesialenheten.

Politihuset på Ski

Det er ikke kjent hvilket lensmannskontor vådeskuddet ble avfyrt ved. Bildet er av Øst politidistrikt sitt hovedsete i Ski.

Foto: Rushda Syed / NRK

Hendelsen skjedde ved et lensmannskontor i Øst politidistrikt i august. En ansatt ved kontoret avfyrte et vådeskudd inne på våpen- og arkivrommet i forbindelse med nedspenning av en MP5 maskinpistol.

Hendelsen ble meldt til Spesialenheten for politisaker, som nå har avgjort at tjenestepersonen skal straffes med et forelegg. Forelegget er vedtatt.

– Ingen personer ble skadet, men skuddet var egnet til å volde fare for andres liv og helse siden avtrekket skjedde mot ikke sikker bakgrunn, skriver Spesialenheten.

Stanset i kontorvegg

Prosjektilet gikk gjennom en søyle og en gipsvegg, før det fortsatte ut i en felles gang med jevnlig ferdsel.

Den fortsatte så ned i gulvet i gangen og videre inn i veggen på motsatt side. Veggen førte inn til kontoret til en annen ansatt ved lensmannskontoret.

Det oppsto kun materielle skader.

«A hadde utvist uaktsomhet ved håndteringen av skytevåpenet, og hans opptreden var egnet til å volde fare for andres liv og helse. Han hadde hatt et magasin i MP5 maskinpistolen og ladet denne da han trodde at han “spente ned” våpenet.», skriver Spesialenheten.

Skuddet gikk av da tjenestemannen trykket på avtrekkeren.

Spesialenheten påpeker at han holdt pipen på våpenet i sikker retning i forhold til en kollega som var i samme rom, men at handlingen var til fare for andre da kulen gikk ut i gangen.

– Ett vådeskudd i måneden i politiet

Den allmenne bevæpningen opphørte 3. februar i fjor. Siden da har det vært 20 hendelser hvor tjenestemenn har skutt uten å ha kontroll, viser tall ABC Nyheter innhentet fra Politidirektoratet (POD) i november.

Tallene fra POD er basert på hva landets tolv politidistrikter selv har rapportert inn, og skal være à jour per 1. september i år.

– Fellestrekket er at det har skjedd brudd på politiets sikkerhetsregler og at polititjenestepersonen på grunn av egen uaktsomhet ikke har forstått at det har vært skudd i kammeret når avtrekk er foretatt, skriver spesialenhetens sjef Jan Egil Presthus i en kommentar til ABC Nyheter.

Den alvorligste hendelsen fant sted 11. januar 2017, da en tjenestemann skjøt seg selv i leggen under skytetrening på Vatne i Sandnes kommune. Den andre personskaden skjedde i mai 2016 da en tjenestemann ble truffet av en rikosjett i leggen fra et skudd som traff betonggulvet.

De fleste farlige skyteepisodene har skjedd inne på en politistasjon, skytebane eller inne i en bil, mens tre har skjedd i det som omtales som offentlig rom.