Skitten bilvask

Firmaer uten kassaapparat og ansatte uten arbeids- og oppholdstillatelse er noe av det skatteetaten avdekket under omfattende kontroll av bilpleiebransjen.

Aksjon mot bilpleiefirma

Politiet og skatteetaten har gått til aksjon mot flere bilvaskere i Østfold.

Foto: Arkivfoto: Politiet

Nylig gikk politiet og skatteetaten til aksjon mot 13 firmaer i Østfold. Bare et fåtall av disse hadde papirer i orden.

På et av stedene opplyste en arbeider at han hadde en timelønn på 26 kroner.

– Etter det vi har observert nå, er det bare unntakene som er hederlige, sier kontrollseksjonssjef Erik Nilsen i Skatt Øst.

Pålegg og anmeldelser

Av de 13 kontrollerte firmaene er det åtte som har fått pålegg om å forbedre regnskapene sine. I tillegg var det to av virksomhetene som hadde så grove mangler at de ble direkte anmeldt.

– Vi traff på 12 utenlandske arbeidstakere, hvorav ni av de ikke hadde papirene sine i orden, sier Nilsen.

Sosial dumping og svart arbeid

De kontrollerte firmaene driver blant annet med vask av bil, mange til svært lave priser. Nilsen mener folk bør være oppmerksomme når de kommer over tilbud som er for gode til å være sanne.

– Med de prisene noen av firmaene opererer med, så bør man skjønne at her er det både sosial dumping og svart arbeid som foregår, sier Nilsen.

- Jeg undrer meg over at så mange vil være med å betale for det som egentlig er tyveri fra velferdsstaten, sier han.

Fengselsstraff

Skatteetaten har hatt et økende fokus på denne bransjen i våres.

I april slo de til mot et bilpleiefirma i Fredrikstad. Her ble det avdekket av seks av åtte på jobb manglet arbeids- og oppholdstillatelse. Firmaets daglige leder dømt til fengselsstraff .