Hopp til innhold

Ski sykehus reddes - inntil videre

Styret for Aker sykehus avviste i ettermiddag forslaget om å nedlegge den medisinske posten på Ski sykehus, som er en avdeling av Aker.

Ski sykehus
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Den medisinske posten på 19 senger ved Ski sykehus er foreløpig reddet fra nedlegging. Det kommer et nytt forslag, sannsynligvis i mars.

Les også: Sparekniven rammer Ski sykehus

Det var de ansattes fire representanter i styret for Aker sykehus og de tre politisk valgte representantene fra Follo som reddet Akers avdeling på Ski i denne omgang. I en prøveavstemning stemte de sju mot sparetiltakene som administrasjonen hadde foreslått. Dermed var det klart at det var flertall mot kuttene på Ski: sju mot fem.

Sparevedtak står fast

Dermed er det ikke sikkert at sengene på Ski er reddet. For vedtaket om at Aker skal spare 90 millioner kroner på årets budsjett står fast. Nye forslag vil komme, men i hvilken grad det vil ramme Ski eller Aker i Oslo er uvisst. Styret ga ingen føringer.

Samlet politisk front

De ansattes fire representanter stemte mot å kutte sengene på Ski fordi de ville ha utredet andre mulige alternativer for å spare.

De politisk valgte styremedlemmene Sylvi Graham fra Oppegård (H), Odd Vangen (Sp) fra Ås og Ellen Nylenna (Kr.F.) fra Ski kjempet for å bevare det som er igjen av sykehuset og fant det urimelig at lille Ski sykehus skulle tåle det tyngste slaget når det skulle spares på indremedisnk avdeling, både på Aker og Ski.

Vil vinne Aker tilbake

Aker er i dag lokalsykehus for Follo. Groruddølene er i dag i mindretall blant pasientene etter at halve dalens innbyggere er flyttet til Ahus.

Bare Alna og Bjerke bydeler er tilbake i pasientgrunnlaget. Den fjerde politisk valgte representanten og nestleder i styret, Marianne Borgen (SV) stemte for å ta kuttene på Ski og la ikke skjul på at hun ville kjempe for å bringe Aker sykehus tilbake til groruddølene.

Alle taper?

Fra administrasjonen side ble det argumentert med at det medisinske tilbudet på Akers ville bli svekket både for Follo-folk og groruddøler hvis sparetiltakene på Ski ikke ble iverksatt, samtidig som budsjettet ble svekket. Men det førte ikke fram. Flertallet i styret etterlyste alternativer, men det var det ingen som hadde på styremøtet.