Skeptisk til utbygging i marka uten høring

Den vanlige bruker av Fredrikstadmarka får ikke komme med kommentarer til Fredrikstad Skiklubbs planer om rulleskiarena i marka.

Skiarena for rulleski og kunstsnø i Fredrikstadmarka

Arkitektens tegning av arenaen for det planlagte rulleskianlegget.

Foto: Ill.Ole A Krognes / Sg arktekter

Fredrikstad skiklubb søker om å bygge et 42 mål stort anlegg for rulleski og kunstsnø i utkanten av Fredrikstadmarka. Kommunen behandler saken som en dispensasjon fra kommuneplanen. Det betyr at det bare er de nærmeste naboene og noen offentlige instanser som får anledning til å komme med innspill.

Omfattende planer

Slik mener rådgiver Ole Martinsen hos Fylkesmannen i Østfold det ikke burde være, når det er snakk om så vidt store inngrep i et område som er satt av til landbruk, natur og friluftsliv.

– Det er jo snakk om asfaltering og parkeringsplasser, om driftsbygninger, garasjer og garderober. Det er store ting, sier Martinsen.

Fylkesmannen er i utgangspunktet positiv til å legge til rette for mer bruk i marka, men er kritisk til at folk flest i Fredrikstad ikke får mulighet til å si sin mening om planene for et stort anlegg.

Framtid for skisporten lokalt

Per Stenseth, formann Fredrikstad skiklubb

Formann i Fredrikstad skiklubb Per Stenseth mener en rulleskiarena er viktig for barne- og ungdomsarbeidet.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Med elendige snøforhold i Fredrikstad er et anlegg for kunstsnø og rulleski løsningen for å ta vare på ski som nasjonalidrett også her. Det mener formannen i Fredrikstad skiklubb, Per Stenseth.

– Det viktigste er å få en rulleskiarena. Vi ser i barne- og ungdomsidrettsarbeidet vårt hvor viktig det er å få et trygt og sikkert anlegg, og et anlegg som gir litt større utfordringer, sier Stenseth.

Skiklubben har vurdert tre steder for et skianlegg i marka. Klubben mener det beste stedet er nær asylmottaket på Veum. Det ligger inntil lysløypa på en liten kolle og nær et planlagt boligfelt.

– Løypeekspertene i skiforbundet sier at det er der vi må satse. Det er kompakt og teknisk utfordrende, samtidig som det er mulig å lage mindre krevende trasévalg innenfor løypesystemet, forteller Stenseth.

Bygge- og reguleringssjef Anna Auganes i Fredrikstad kommune forsvarer saksbehandlingen:

– Skiklubben har lagt fram en del vurderinger av alternativer selv. Vi har ansett at alternativvurderingene er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken, sier hun.

Langrennsløpere på rulleski

Rulleskiløpere på asfalterte løyper, det kan bli å se i Fredrikstadmarka, dersom skiklubbens planer blir realisert.

Foto: Nina Rundsveen / NRK

Flere interesser?

Ole Martinsen mener det kan være mange interesser som kommunen ikke har oversikt over.

– Men vil det ikke være slik med et slikt skianlegg at det vil være få innvendinger, at det oppleves som positivt og dermed kan man gjøre det på en enklere måte?

– Det vet jo ikke kommunen før allmennheten har hatt mulighet til å fremme sine synspunkter, sier Martinsen.

Skiklubben mener de har dårlig tid, fordi kulturdepartementets pengepott til rulleskianlegg bare varer to år. For å søke på den, må de ha godkjente planer. Selv om administrasjonen i Fredrikstad mener det er ulemper med skianlegget, ser de på fordelene som større.