Skal spare 500 millioner

Blant annet ved å kutte ned på antall ansatte skal styret i Oslo universitetssykehus spare millioner av kroner i år.

Oslo universitetssykehus

Færre ansatte og mindre investeringer skal sørge for 500 millioner i innsparinger for Oslo universitetssykehus i år.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Styret har vedtattå spare 500 millioner kroner. Omkring 250 millioner skal spares på driften, blant annet ved å redusere antall ansatte.

Resten skal spares ved å utsette investeringer og satsinger på data og informasjonsteknologi.

De ansatte gikk mot vedtaket fordi de frykter alvorlige konsekvenser for pasienter og ansatte.

Ansattrepresentant i styret til Oslo Universitetssykehus, Bjørn Wølstad-Knudsen, mener sykehusfusjonen blir vanskeliggjort av innsparingspresset.

– Innsparingene ved Oslo-sykehusene setter sykehusfusjonen i fare. All flytting og omlegging koster selvsagt penger. De midlene har vi ikke. Når de midlene ikke er der, så får vi ikke gjort smarte, gode logistiske endringer, sier Wølstad-Knudsen.

Administrerende direktør Siri Hatlen har tidligere uttalt at innsparingene vil gå utover pasientsikkerheten.