Flere hvileplasser til trøtte sjåfører

Vegvesenet lover å skaffe flere døgnhvileplasser for vogntogsjåførene, bekrefter Turid Stubø Johnsen.

Vegsjef i Østfold, Turid Stubø Johnsen

Leder av strategi, vei og transportavdelingen i Statens vegvesen, Turid Stubø Johnsen, forteller at de er klar over mangelen på hvileplasser.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Mange langtransportsjåfører bruker tollstasjonen på Svinesund som overnattingsplass. Det fører til køer fra E6 og inn på tollområdet.

Nå innfører Tollvesenet på Svinesund maks to timers parkering for vogntog på tollstasjonen, for å hindre at den blir brukt som overnattingsplass.

Vegvesenet må ta tak

Regiondirektør i Tollvesenet, Øystein Haraldsen, mener det er vegmyndighetene som må skaffe sjåførene et sted å oppholde seg når de skal ha hviletiden sin.

– Vi vil gå i en dialog med vegmyndighetene, sier Haraldsen.

I dag finnes det få steder vogntogsjåførene kan parkere trygt og lovlig for å hvile på vei gjennom Østfold. Kapasiteten er rett og slett ikke stor nok.

– Dette må vegvesenet gjøre noe med. Vi mener at dette ikke er Tollvesenet sitt problem. Det er heller ikke vårt lovverk, sier Haraldsen.

Vil utvide dagens plasser

Leder av strategi, vei og transportavdelingen i Statens vegvesen, Turid Stubø Johnsen, kan fortelle at de er klar over problemet.

– Vi kjenner godt til det behovet som transportnæringen har for større og bedre døgnhvileplasser, sier Johnsen.

– Vi har også planer om å utvide flere av dagens plasser langs E6 i Østfold, men vi vil også bedre kapasiteten i Akershus.