Skal gjøre det enklere for bilister

Tre store tavler på E18 skal gjøre livet lettere for bilister. Det er første gang at tavler som viser reisetid har blitt satt opp på norske veier.

Nye infotavler på Drammensveien

Tavlene kan bidra til bedre flyt i trafikken ved at bilistene velger den ruten som til enhver tid har kortest kjøretid, mener Vegdirektoratet.

Foto: Hilde Nilsson Ridola / NRK

Ivar Christiansen, Vegdirektoratet

– Forutsigbar reisetid er etterspurt hos privattrafikanter og i næringslivet. Tavlene vil være til god hjelp for alle, sier Ivar Christiansen i Vegdirektoratet.

Foto: Hilde Nilsson Ridola / NRK

– Bilistene får beskjed om hvor lang tid det tar å kjøre til et bestemt mål. Tavlene viser også kjøretiden på alternative ruter til det samme stedet, forteller Ivar Christiansen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Tavlene oppdateres hvert femte minutt

På tirsdag ble det tent tre store tavler med visning av reisetider på E18 i Bærum. Tavlene testes fram til nyttår. Etter det vil eventuelle småfeil bli rettet opp og tilbakemeldinger fra publikum vurdert.

Kommunikasjonsrådgjevar Nils Sødal i NAF.

Nils Sødal i NAF, gir tommelen opp for de nye tavlene på E18.

Foto: Erik Norrud

– Det vil etterhvert komme flere tavler andre steder i Oslo, Akershus og Vestfold. Tavlene skal oppdateres hvert femte minutt, sier Christiansen.

Det henger nå to tavler ved Sandvika: En i retning vestover mot Drammen, og en i retning mot Oslo. Den tredje tavlen henger ved Strand, inngående mot Oslo.

Tavlene skal ikke bare vise reisetider og reiseruter, men bilister skal også varsles når det er alvorlige hendelser i trafikken.

– Aktiv skilting er positivt. Det er viktig med god informasjon til trafikanten, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han gir tommelen opp for Vegdirektoratets nye tavler. Sødal har god erfaring med tilsvarende skilt i andre europeiske land. I tillegg til å informere om kjøretid, opplyser også tavlene om værmessige kjøreforhold.

– Det er fint om bilistene får vite hvor det er tåke eller om det er glatt, slik at de kan tilpasse farten etter forholdene, sier Sødal.

Europeisk standard

Antenner i veikanten leser Autopass-brikker i bilene ved flere passeringspunkter. Dette gjør at reisetiden kan beregnes. Tidene blir deretter tilgjengelig via DATEX II, som er en europeisk standard for overføring av trafikkinformasjon.

– Denne informasjonen kan vises i kart på nettet og nå også på store skilttavler på veiene, forteller Christiansen.