Hopp til innhold

Sju syklister omkom i trafikken

Sju syklister har mistet livet og over 720 er meldt skadet på veiene i Oslo og Akershus de siste fire årene.

Video Vanekriminell siktet for bildrap

Blant dem som omkom var en syklist som ble påkjørt i Hellerudveien i Oslo i september 2011. En mann ble tidligere i år dømt for uaktsomt bildrap etter at han kjørte ned syklisten.

Foto: Nyhetsspiller

Det viser en gjennomgang Statens vegvesen har gjort av politirapporterte ulykker på sykkel i denne perioden.

Tre sykelister omkom i Oslo, to i Follo og to på Romerike fra 2008 til 2011.

– Enhver drept i trafikken er én for mye, vi skulle ønske at dette ikke hadde skjedd, men dessverre skjer det noen ganger, sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen i Akershus.

Store mørketall

I løpet av de siste fire årene er 720 skader meldt til politiet, 523 i Oslo, 98 i Asker og Bærum, 31 i Follo og 72 på Romerike.

Men 720 skadde er neppe antallet skadde de siste fire årene. Det er store mørketall fordi mange ikke varsler politiet om skader i sykkelulykker. Det gjelder særlig singelulykker, hvor biler ikke var involvert.

Det er vanlig å beregne at kun én av åtte sykkelulykker blir meldt til politiet. Regner man slik har mer enn 5600 syklister blitt skadet i trafikken de siste fire årene.

Og det er særlig i kyss og i rushtrafikken man må passe på.

– Det er mest vanlig med syklistulykker i tettbygd strøk og ofte i forbindelse med kryss hvor bilister og syklister kan komme i kryssende kjøreretninger, sier Bogsrud.

Vanlige skader er bein- og armbrudd samt hodeskader.

Dømt for uaktsomt bildrap

I sju tilfeller har syklistene blitt så hardt skadet at de har omkommet.

30. september i fjor ble en 59 år gammel mannlig syklist påkjørt av en bil i Hellerudveien i Oslo.

Mannen i 40-årene som kjørte på ham ble i Oslo tingrett dømt til fire år og tre måneders ubetinget fengsel for uaktsomt bildrap.

Les også: Kvinnelig syklist omkom i ulykke | Syklist omkom i påkjørsel

– Mye ugjort

I Nasjonal transportplan går Statens vegvesen og de andre transportetatene inn for å legge forholdene bedre til rette for syklister. Og da holder det ikke bare med gang- og sykkelveier.

– Vi må legge forholdene bedre til rette for transportsyklistene som ønsker å kjøre så fort at de i stor grad ikke bruker gang og sykkelveiene som bygges. Det må legges til rette for syklistene i kjørebanen, men det er mye ugjort for å få dette til å bli et godt system, sier Bogsrud.

Les også: Oslo ingen sykkelhovedstad | Oslo-syklister kan ikke reglene

Svak nedgang

Interessen for sykling er økende. Likevel er det ifølge Statens Vegvesen en svak nedgang i tallet på registrerte ulykker på sykkel på Østlandet.

Og Bogsrud mener statistikken kan se mer positiv ut om begge parter følger bedre med.

– Syklister og bilister må se hverandre. Mange ulykker skyldes at bilistene er for lite oppmerksomme på de stedene hvor syklister kan komme inn i kjørebanen eller krysse kjørebanen. Samtidig må syklistene se seg for og ta de forholdsreglene som er nødvendige for å unngå konflikt med bilistene.

Les mer om noen av ulykkene i statistikken: