Sier nei til IKEA i Vestby

Fylkesmannen sier nei til et nytt Ikea på Delijordet i Vestby kommune.

IKEA
Foto: PETER MUHLY / AFP

Årsaken Fylkesmannen oppgir er at forslaget ikke er forenlig med nasjonal klima- eller jordvernpolitikk.

fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

Anne Marie Vikla.

Foto: Mats Sparby / NRK
Landbruksdirektør Morten Ingvaldsen

Morten Ingvaldsen

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– De nasjonale føringene krever at handel skal planlegges ut fra en høy arealutnyttelse, høy kollektivdekning, redusert parkeringsdekning og redusert bilbruk, sier Anne-Marie Vikla, fylkesmiljøvernsjef.

I forslaget legges det opp til parkeringsplasser for 1000 biler.

Les hele høringsuttalelsen fra Fylkesmannen.

Saken om Ikea i Vestby skal opp i Fylkestinget mandag, og kan havne i Miljøverndepartementet.

Matjord av beste kvalitet

Den planlagte utbyggingen på Delijordet i Vestby har vært omstridt også fordi den vil legge beslag på et stort jorde med førsteklasses matjord. Den 135 mål store tomta brukes i dag til korndyrking.

I noen tilfeller bestemmer myndighetene at jordvernet skal vike for viktigere samfunnsinteresser. Et eksempel på dette er store stamveiprosjekter. I slike tilfeller vurderes av og til å flytte jordmasser til ikke produktive arealer.

– Delijordet i Vestby er ikke et slikt tilfelle. Samfunnsinteressen her er ikke så stor at jordvernet må vike, sier Morten Ingvaldsen, landbruksdirektør.

– Det foreslåtte utbyggingsarealet i Vestby er kulturjord av beste slag. Flytting av jord i et slikt omfang er svært kostbart. Resultatet vil i de fleste tilfeller bli vesentlig dårligere enn utgangspunktet, sier Ingvaldsen.

IKEA har vurdert to tettsteder og åtte ulike tomter i Follo. Konsernet gikk vekk fra de andre alternativene fordi de ikke har store nok tomter, fordi opparbeidelse av tomter blir for dyre, eller fordi tomtene mangler gode nok veg- og togforbindelser.