Hopp til innhold

Sexarbeider utvist: – En trussel mot folkehelsen

Den kvinnelige sexarbeideren møtte minimum 20 klienter i uken. Ifølge politiet og UDI tok kvinnen ingen forholdsregler.

Bildet er fra området i Oslo hvor det meste av gateprostitusjonen skjer.

SENDT UT AV LANDET: En kvinnelig sexarbeider er sendt ut av landet etter å ha brutt karantenereglene.

Foto: Anders Fehn

Politiet mener hun utgjorde en fare for folkehelsa, og derfor ble det besluttet at hun ikke lenger kunne være i landet.

Kvinnen dokumenterte til politiet at hun hadde overholdt karantene-kravene, som gjaldt da hun ankom Norge i begynnelsen av desember 2020, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Men de mener nå at hun i denne tiden har møtt flere enn ti nærkontakter. De mener hun har minst 20 nærkontakter.

På dette tidspunktet var det ikke anbefalt å ha flere enn ti nærkontakter.

Det var UDI som fattet vedtak om å utvise kvinnen i slutten av desember. De mener kvinnen bevist har brutt smittevernreglene.

I vedtaket står det blant annet:

– Antall nærkontakter bør ikke overstige 10 i løpet av en uke. Din virksomhet er lite forenlig med de nevnte retningslinjene og det er lite sannsynlig at avstandsreglene overholdes.

Videre mener UDI at kvinnen utsetter både seg selv, kunder og omgivelsene for en betydelig smitterisiko fordi antallet nærkontakter er så høyt.

– Ikke gjort noe straffbart

Kvinnen har opplyst til politiet at hun ikke tok andre forholdsregler, enn å spørre om klientene var forkjølet eller hadde korona.

– Damen i seg selv har ikke gjort noe straffbart. Hun er utelukkende bortvist fra riket på grunn av at hun selger sex og at UDI da anser at det da er en trussel mot folkehelsen, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Ifølge politiet kommer kvinnen fra et europeisk land.

Er frustert over regelverket

PION, som er sexarbeidernes interesseorganisasjon, mener politiet og UDI feilaktig behandler kvinnen som en privatperson og ikke som en virksomhet.

- Smittevernforskriften begrenser ikke hvor mange klienter en virksomhet kan ha per uke. Da kreves det bare at det skal være drevet smittevernmessig forsvarlig. Men politiet håndterer det her som en privat relasjon, sier Astrid Renland, administrativ ansvarlig for PION.

Hun mener mennesker som livnærer seg på sexsalg ikke har noe annet alternativ, fordi de ikke får noen form for kompensasjon.

– Sexarbeidere har ikke vært inkludert i noen form for smittevernhjelp. Det har ikke vært tilbudt noen økonomisk erstatning for at man ikke kan jobbe, sier Renland.

Hun etterlyser et tilbud for de som jobber som sexarbeidere.